541-0509/01 – Projektování IG a HG průzkumu (PIGHGP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Luděk Kovář, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Luděk Kovář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRM10 doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
KOV09 Ing. Luděk Kovář, Ph.D.
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Metody a metodika IG a HG průzkumných prací, účelové komplexy metod (laboratorní, polní). Průzkum ložisek nerostných surovin (systémový a účelový průzkum, druhy, etapy a cíle průzkumu). Průzkum pro budování povrchových a podzemních skládek odpadů. Průzkum a sanace znečištění podzemních vod (monitoring znečistění, pásma hygienické ochrany, střety zájmů).Vyhodnocovací metody laboratorních a terénních zkoušek, systémové přístupy, technické, ekonomické a ekologické aspekty zpracovávání projektu podle účelu. Sestavování IG a HG řezů a účelových map pro územní plánování a projektování inženýrských děl, sanačních prací a rekonstrukcí. Hodnocení rizik z hlediska IG a HG. Přehled právních předpisů a norem.

Povinná literatura:

Müllerová,J., Marschalko M. : Interní sylaby "Přehled metod IG průzkumu" Matys,M.et al. (1990) : Polné skúšky zemín.Alfa Bratislava Matula,M., (1983) : Metódy inžinierskogeologického výskumu Skripta KU Bratislava Kořínek,R.,Aldorf,J. (1994) : Geotechnický monitoring.Skripta VŠB Hyánková,A. : Laboratórný výskum vlastností hornín.Skripta KU, Bratislava Müllerová,J.et al. (1982) : Informace získané z průzkumných vrtů a jejich zpracování.Skripta PGS VŠB Homola V., Grmela A. (1191) : Geologie kapalin a plynů.- 2.část Hydrogeologie.- 2.díl Skripta VŠB Ostrava. Homola V., Klír S. (1987) : Hydrogeologie ČSSR III - Hydrogeologie ložisek nerostných surovin Academia Praha, Melioris L.,Mucha I.,Pospíšil: Podzemná voda-Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava / SNTL Praha 1986/1988 Schejbal, C. (1987): Metodika a projektování geologického průzkumu, skripta VŠB Šráček O., Mls J., Datel J. (2000) : Kontaminační hydrogeologie. Skriptum UK Praha, Př.F. Praha.

Doporučená literatura:

BAŽANT Z.: Problémy zakládání staveb. Academia, Praha, 1966. HULLA J., Turček P., Baliak F., Klepsatel F.: Predpoklady a skutečnosť v geotechnickom inženierstve. Jaga group, v.o.s., Bratislava, 2002. ROZSYPAL A.: Kontrolní sledování v geotechnice. Jaga group, v.o.s., Bratislava, 2001. TYLČER, J., (1990): Metody a metodika průzkumu v hydrogeologii.Učební texty PG studia VŠB. WEST, T., R., (1995): Geology applied to engineering.Prentice Hall, Inc., USA. ISBN 0-02-425881-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : - Obecné zásady IG a HG průzkumu a jejich specifika. - Přehled základních metod (mapování, geochemické, geofyzikální metody, polní zkoušky atd.). Systémový přístup k vedení a řešení HG problematiky při průzkumné činnosti. - Metody hydrometrie povrchových a podzemních vod. - Navrhování technických průzkumných prací. Hustota průzkumné sítě , zásady pro konstrukci a lokalizaci průzkumných HG vrtů - Matematicko-statistické zpracování dat a modelovací metody v hydrogeologii. - Zásady projektování a vykonávání HG průzkumných prací (formulace cílů, obsah projektů, etapy, informační šum). Závěrečná zpráva HG průzkumu - obsah závěrečných zpráv různých druhů HG průzkumu - Metody a metodika výpočtu a klasifikace zásob a zdrojů podzemních vod. - Projektování průzkumu pro vodovodní zásobování pitnou nebo užitkovou vodou. Malé, střední a velké projektové akce a jejich charakteristiky. - Projektování průzkumu pro odvodňování ložisek nerostných surovin. - Projektování průzkumu pro odvodnění stavebních jam včetně hlubinného odvodňování stavebních jam. - Projektování průzkumu pro zjištění rozsahu znečištění a sanaci znečistění podzemních vod. Problematika organických polutantů v podzemních vodách - Projektování průzkumu pro zřizování povrchových úložišť odpadů. HG průzkum pro TKO, pro nebezpečné a radioaktivní odpady. - Projektování průzkumu pro plošně zakládané stavby v I. geotechnické kategorii plošně zakládané stavby ve vyšších geotechnických kategoriích hlubinné zakládání liniové dopravní stavby svahové deformace inženýrské sítě hydrotechnické stavby speciální stavby a stavby zvláštního určení hřbitovy územní plánování zařízení pro utrácení vod vsakem do horninového prostředí Cvičení : - projekt hydrodynamické zkoušky zvodně s volnou a s napjatou hladinou (nálevové, čerpací, stoupací zkoušky), - projekt monitorovacího systému v oblasti průmyslové zóny, - projekty pro základí IG průzkumné úlohy - posouzení projektů vybraných území pro projekt sanace území, - seznámení se s platnou legislativou v oblasti projektování a vyhodnocování IG a HG průzkumu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku