541-0512/01 – Geofyzika a její aplikace v geotechnice (GFAGT)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Aleš Poláček, CSc.Garant verze předmětuIng. Aleš Poláček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL06 Ing. Aleš Poláček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

x

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Mareš,S.,a kol.: Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii. SNTL/ALFA, Praha 1983

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod, rozdělení geofyzikálních metod, základní pojmy. 2. Seismické metody – teorie 3. Metody přímých, odražených a lomených vln 4. Metoda seismoakustická a mikroseismologická. 5. Seismické metody – pokračování tématu č. 4 6. Geoelektrické odporové metody . 7. Ostatní geoelektrické metody 8. Gravimetrie 9. Radionuklidové metody 10. Termické metody 11. Geofyzikální měření ve vrtech 12. Komplexní použití geofyzikálních metod geotechnické praxi 13. Komplexní použití geofyzikálních metod geotechnické praxi 14. Komplexní použití geofyzikálních metod geotechnické praxi Cvičení: 1. Určování základních fyzikálních vlastností hornin, fyzikální a geologická vrstva, jednotky v geofyzice 2. Seismika – určování rychlostí, a geotechnických parametrů horninového masívu seismickými metodami, metoda přímých, odražených a lomených vln, 3. Seismika – pokračování tématu 2 4. Geoelektrické odporové metody – určování fyzikální charakteristiky horninového masívu 5. Ostatní geoelektrické metody a jejich aplikace ve stavebnictví (vyhledávání dutin, produktovodů, stanovení agresivity prostředí apod). 6. Určování objemové hmotnosti in situ geofyzikálními metodami. Hustotní charakteristika horninového masívu. 7. Komplexní použití geofyzikálních metod ve stavebnictví.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku