541-0512/01 – Geophysics and its Applications in Geotechnics (GFAGT)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits3
Subject guarantorIng. Aleš Poláček, CSc.Subject version guarantorIng. Aleš Poláček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POL06 Ing. Aleš Poláček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

x

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Mareš,S.,a kol.: Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii. SNTL/ALFA, Praha 1983

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvod, rozdělení geofyzikálních metod, základní pojmy. 2. Seismické metody – teorie 3. Metody přímých, odražených a lomených vln 4. Metoda seismoakustická a mikroseismologická. 5. Seismické metody – pokračování tématu č. 4 6. Geoelektrické odporové metody . 7. Ostatní geoelektrické metody 8. Gravimetrie 9. Radionuklidové metody 10. Termické metody 11. Geofyzikální měření ve vrtech 12. Komplexní použití geofyzikálních metod geotechnické praxi 13. Komplexní použití geofyzikálních metod geotechnické praxi 14. Komplexní použití geofyzikálních metod geotechnické praxi Cvičení: 1. Určování základních fyzikálních vlastností hornin, fyzikální a geologická vrstva, jednotky v geofyzice 2. Seismika – určování rychlostí, a geotechnických parametrů horninového masívu seismickými metodami, metoda přímých, odražených a lomených vln, 3. Seismika – pokračování tématu 2 4. Geoelektrické odporové metody – určování fyzikální charakteristiky horninového masívu 5. Ostatní geoelektrické metody a jejich aplikace ve stavebnictví (vyhledávání dutin, produktovodů, stanovení agresivity prostředí apod). 6. Určování objemové hmotnosti in situ geofyzikálními metodami. Hustotní charakteristika horninového masívu. 7. Komplexní použití geofyzikálních metod ve stavebnictví.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner