541-0513/02 – Průzkumné a vrtné práce (PVP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty popsat a charakterizovat základní metody průzkumu, pojmenovat druhy vrtů a způsoby jejich provádění. Umět srovnat jednotlivé typy vrtů. Na základě získaných teoretických znalostí musí studenti umět klasifikovat jednotlivé typy průzkumných vrtných prací a vysvětlit odlišnosti v konstrukčním provedení všech typů průzkumných vrtů. S využitím teoretického studia musí umět definovat oblasti použití jednotlivých typů vrtných prací a v rámci praktických a výpočtových cvičení aplikovat získané poznatky při řešení jim zadaných úkolů. Studiem doporučené literatury studenti postupně rozvíjí své znalosti, získané v rámci studia povinné literatury předepsané studijním plánem. Získané poznatky musí studenti umět analyzovat, rozeznat podstatné od nepodstatného a získané informace seřadit podle stupně důležitosti. Takto vytvořenou kategorizaci informací mohou dále využít jak při zápočtu a zkoušce, tak v rámci svého dalšího odborného růstu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje studentům přehled o základních metodách průzkumu, druzích průzkumných vrtů a technických prostředcích pro provádění průzkumných prací se zaměřením na lomové vrtné soupravy a vrtání v lomech. Významná část osnovy je věnována vrtání ponornými vrtacími kladivy, jejich konstrukčnímu provedení a způsobům jejich použití. Studenti mají také možnost seznámit se s novými netradičními metodami hloubení různých typů vrtů v různých oblastech lidské činnosti. Část přednášek je věnována některým důležitým oblastem, spojeným s problematikou hloubení vrtů jako jsou např. způsoby získávání informací z vrtů a jejich vyhodnocení, základní prostorová charakteristika vrtů, usměrněné vrtání a hloubení vrtů v podzemní.

Povinná literatura:

Mazáč, J. (1991): Hlubinné vrtání. Vybrané kapitoly pro obor 21-10-8. Skripta HGF VŠB Ostrava Strniště, K., Šmolík, S. (1992): Hlbinné vrtanie, vysokoškolská učebnice, vydavatelství Alfa, Bratislava Mazáč, J. (2005): Drilling Technologies. Skripta HGF VŠB-TU Ostrava, 1. vydání, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava Pinka, J., Wittenberger, G., Engel, J. (2006): Dobývanie ložísk vrtmi. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, ISBN 80-8073-625-1

Doporučená literatura:

Zeman, V. (1983): Průzkumné vrtání I – Technika a technologie jádrového vrtání. Skripta VŠB Ostrava Mazáč, J. (2003): Vrtání ponornými vrtacími kladivy skripta pro PGS-Průzkum, těžba a uskladňování kapalin a plynů, VŠB-Technická univerzita Ostrava Hradil, Z. (2006): Vrtání ponornými kladivy od A až do Z. Praktický průvodce technikou a technologií vrtání ponornými kladivy a kritéria pro výběr optimálních typů vrtacích korunek GSW, Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

studium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní přednáška - úvod do problematiky 2. Základní metody průzkumu - geol. mapování, prospekce těžkých minerálů, geochemické práce, geofyzikální práce, báňské průzkumné práce, průzkumné vrty 3. Druhy vrtů a způsoby jejich provádění - geologické průzkumné a provozně technické vrty - účely provádění vrtů 4. Technické prostředky pro provádění vrtných prací - typy vrtných souprav (zaměření na lomové vrtné soupravy), hlavní funkční celky vrtných souprav 5. Rozpojitelnost hornin vrtáním - vrtné nástroje - typy, vrtná kolona - sestavy 6.-8. Vrtné práce v lomech - povrchová a ponorná vrtací kladiva vzduchová, technologie vrtání v lomech 9. Proplach vrtu - typy vrtných výplachů a způsoby jejich použití 10. Konstrukce vrtů pro průzkumné účely - pažení vrtů a cementace 11. Druhy vrtných vzorků z průzkumných vrtů - informace z průzkumných vrtů 12. Základní prostorová charakteristika stvolu vrtu - příčiny křivení se vrtů, usměrněné vrtání 13. Vrtání v podzemí - technika a technologie 14.-15. Nové směry v technologii provádění průzkumných prací - netradiční technologie vrtání a dobývací metody, bezvýkopové technologie, mikrotunelování a pod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R014) Trhací práce v hornickém inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R014) Trhací práce v hornickém inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku