541-0515/04 – Hydrogeologie a podzemní hydraulika (HPH)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
STI0060 Ing. Klára Stiborová
SVE0087 Ing. Barbora Svěchová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se věnuje problematice hydrauliky proudění a akumulace podzemních vod v horninovém prostředí, řeší hydrogeologické principy podzemních vod pro aplikaci ve vodním hospodářství. Účelem předmětu je seznámit posluchače s hlavními předpoklady akumulace vod v horninovém prostředí, charakteristikami horninového i zvodněného prostředí, s metodami průzkumu vodních zdrojů, jejich hodnocením, s výpočty zásob vodních zdrojů a jejich jímáním. Nedílnou součástí je výuka zásad ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti prevence (včetně stávající legislativy) i reparace ohrožených zdrojů.

Povinná literatura:

ŠRÁČEK, O., KUCHOVSKÝ, T. Základy hydrogeologie. Brno: Masaryk University, 2003, 186 s. ISBN 80-210-3146-8 HOMOLA, V., GRMELA, A. Geologie kapalin a plynů - 2. část. Hydrogeologie. 2. díl. Ostrava: VŠB, 1991, 179 s. ISBN 80-7078-093 KRÁSNÝ, J. ET AL. Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Praha: Česká geologická služba, 2012, 1143 s. ISBN 978-80-7075-797-0 ŠRÁČEK, O., ZEMAN, J. Introduction to environmental hydrogeochemistry. Brno: Masaryk University, 2004, 106 s. ISBN 80-210-3586-2

Doporučená literatura:

PITTER, P. Hydrochemie. 4th ed. Praha: VŠCHT, 2009, 580 s. ISBN 978-80-7080-701-9 MELIORIS, L., MUCHA, I., POSPÍŠIL, P. Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava: SNTL Praha, 1986/88. ŠRÁČEK, O., DATEL, J., MLS, J. Kontaminační hydrogeologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 237 s. ISBN 80-246-0521-X HORNBERGER, G.M., RAFFENSPERGER, J.P., WIBERG, P.L., ESHLEMAN, K.N. Elements of Physical Hydrology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998, 388 s. ISBN 978-1-421-41373-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Voda v zemské kůře. Hlavní pojmy systému voda – hornina. 2.Systematika druhů filtračních toků a rovnice hydrologické bilance. 3.Aplikovaná hydrogeologie a její úkoly (hlavní typy a jejich charakteristiky). 4.Metody získávání hydraulických parametrů - laboratorní zkoušky, empirické vzorce, hydrodynamické zkoušky. Okrajové podmínky. 5.Čerpací zkoušky v podmínkách ustáleného proudění (volná a napjatá hladina). 6.Čerpací zkoušky v podmínkách neustáleného proudění (Theis, Jacob). Stoupací zkoušky a jejich význam. 7.Zásoby podzemních vod - druhy a jejich stanovení (přírodní zdroje, indukované zdroje, využitelné množství). Klasifikace zásob a zdrojů podzemních vod. Prameny – jejich využití, klasifikace (měření vydatnost, klasifikace pramenů, metody zpracování dat). 8.Hydrogeologická rajonizace a hydrologické regiony (význam rajónů a regionů, jejich vývoj). 9.Hydrogeologické práce (projektová příprava - zadání a projekt, provádění prací, vyhodnocování prací, hydrogeologické mapy, řezy a ostatní dokumentace). Hydrogeologické práce pro účely zřizování skládek odpadů (základní požadavky průzkumu, monitorovací síť, klasifikace prostředí). 10.Minerální a termální vody (druhy, tvorba, zřídelní struktury, režim zřídel, jímání těchto vod). Ochrana minerálních a termálních vod, problematika jejich likvidace. Základní zásady hydrogeologického průzkumu minerálních a termálních vod (obsah jednotlivých etap, provozní sledování, problematika těžby). 11.Ochrana podzemních vod před znečištěním (příčiny a druhy kontaminace podzemních vod, metody ochrany, způsoby sanace znečištění, pásma hygienické ochrany). 12.Základní legislativa v hydrogeologii, ochraně podzemních a povrchových vod. Základní legislativní zásady vedení HG průzkumu. Odborná způsobilost provádění HG průzkumu. 13.Organismy a organické látky v podzemních vodách (biologické a bakteriologické oživení - druhy a zdroje, ukazatelé oživení podzemních vod, činnost bakterií ve vodách a jejich produkty). Plyny v podzemích vodách (fyzikální vlastnosti plynů, tlaky nasycení a evaze, geneze plynů v podzemních vodách, chemické složení atd.).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních minimálně 75%. Nepovinné přednášky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních minimálně 75%. Odevzdání správně splněných všech úkolů ze cvičení. Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Písemná zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní