541-0517/02 – Geologicko-montánní ložisková exkurze (GMLE)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JEL73 doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
JIR07 doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
KRU12 Ing. František Kružík
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
STE64 Ing. Jiří Štěrba, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je praktické ověření znalostí a vědomostí týkajících se ložiskové geologie, mineralogie, petrografie, historie hornictví a teorie turizmu při návštěvách vybraných geologicko-montánních ložiskových lokalit.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Terénní exkurze probíhá formou návštěv lokalit podle harmonogramu. Lokality jsou vybírány podle zaměření exkurze. Na geologicko-montánních lokalitách je student seznámen se stručnou geologií oblasti, s konkrétní mineralogickou, petrografickou a ložiskovou charakteristikou lokality a historií dobývání nerostné suroviny na lokalitě. Do programu exkurze jsou zařazeny návštěvy muzeí a sbírek s hornickou a geologickou tématikou a návštěva technických památek. Na vhodných lokalitách studenti provádí odběry vzorků minerálů a hornin podle pokynů vedoucího exkurze, poznatky zapisují do terénního deníku. Některé lokality mají charakter lomů (činných i opuštěných) a terénních výchozů. Proto studenti jsou povinni dbát bezpečnostních pokynů vedoucího exkurze nebo zaměstnanců činných provozů.

Povinná literatura:

CHÁB, J., STRÁNÍK, Z., ELIÁŠ, M.: Geologická mapa České republiky 1:500 000. Čes. geol. služba, Praha, 2007.

Doporučená literatura:

JIRÁSEK, J., SIVEK, M., LÁZNIČKA, P.: Ložiska nerostů. Ostrava: Anagram, 2010. HAVELKA, J.: Ložiska rudných a nerudných surovin, Ostrava 1989, VŠB Ostrava.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Absolvování exkurze dle pokynů vedoucího.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku