541-0520/04 – Vtlačování tekutých odpadů vrty (VKO)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty - na základě analytické rozvahy posoudit možnosti uskladňování tekutých odpadů ve vybraných - vhodných propustných vrstvách. Na základě teoreticky získaných znalostí musí být studenti schopni provést roztřídění informací podle stupně důležitosti a navrhnout vhodný provoz zatláčecí stanice, zvláště pak se zohledněním vlivu jejího provozu na okolní životní prostředí. Posoudit význam informací a umět diferencovat mezi podstatnými a méně významnými. Poznatky pak umět aplikovat v dalším profesním růstu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Problematika řešení odpadového hospodářství. Úprava, skládkování a likvidace odpadů. Tekuté odpady –možnosti uskladňování tekutých odpadů v propustných vrstvách. Výběr vhodných druhů odpadů pro uskladňování. Využití stávajícího fondu sond. Projektování, výstavba a provoz zatláčecí stanice. Možné komplikace provozu. Vliv provozu na okolní životní prostředí.

Povinná literatura:

BUJOK, P.: Podzemní hydraulika (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB Ostrava, 1989 BUJOK, P., DORDA, P.: Základy těžby a vtlačování plynu. Skripta PGS, VŠB Ostrava, 1995 BUJOK, P., MÜLLER, K., ZEMAN, V.: Výzkum vlastností kolektorských vrstev a sond na PZP. Skripta PGS, VŠB Ostrava, 1985 BUJOK, P., BLAŽEJ, J.: Deponace tekutých odpadů v propustných vrstvách (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB Ostrava, 1994 MARASOVÁ, D., PINKA, J., BUJOK, P., KRIŠTÍN, Š.: Uskladnovanie tekutých odpadov v horninových štruktúrach. VŠ skripta, ISBN 80-88896-11-8, BERG fakulta, TU Košice PINKA, J., WITTENBERGER, G., ENGEL, J.: Dobývanie ložísk vrtmi. AMS, F BERG, TU Košice, 2006, ss. 227 ĎURICA, D., HOLÝ, M., SUK, M.: Člověk jako geologický činitel. Moravské zemské muzeum, Brno, 2008, ss. 177

Doporučená literatura:

KLEMPA, M.; ZEMAN, J.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie vrtných prací - multimediální text. Projekt FRVŠ č. 960/2011. Dostupné: http://geologie.vsb.cz/TECHHLDOB/index.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

studium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Odpadové hospodářství, úprava a zneškodňování odpadů 2. Varianty podzemního utrácení odpadů 3. Metodika průzkumu a výběru vhodných struktur 4. Možnosti využití vytěžených ložisek uhlovodíků 5. Kompatibilita tekutých odpadů s horninovým prostředím a původními tekutinami v něm obsaženými 6. Využití starých provozních sond pro vtláčení tekutých odpadů 7. Projektování, výstavba a provoz zatláčecí stanice sloužící k utrácení tekutých odpadů do propustných vrstev 8. Rizika ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev 9. Nevhodně zvolená lokalita 10. Chyby vzniklé při projektování a výstavbě zatláčecí stanice a vtlačných sond 11. Chyby v konstrukci sond 12. Porušení horninového prostředí, chybné stanovení typu tekutých odpadů pro utrácení z hlediska jejich kompatibility 13. Možný vliv úniku deponovaných látek na životní prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní