541-0527/01 – Geophysical Methods (GFM)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. RNDr. Libuše Hofrichterová, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Libuše Hofrichterová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOF20 doc. RNDr. Libuše Hofrichterová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

x

Teaching methods

Summary

Subject makes acquaint fundamental principles of geophysical methods in enviromental problems.It describes the possibilities, andvantages of geophysical methods in practice examples.

Compulsory literature:

Vogelsang, D.: Environmetal Geophysics. A Practical Guide. Springer-Verlag, 1995

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Charakteristika geofyzikálních polí, podmíněných jevy a procesy v pevném zemském tělese, hydrosféře i atmosféře a okolním kosmickém prostoru. Pole umělého původu (bludné proudy, vibrace, indukovaná pole ve vodivých a magnetických objektech apod.) tvoří pak podstatnou část časových a prostorých variací geofyzikálních polí. Vliv geofyzikálních polí na člověka a ostatní živé organismy, mezní dávky, limity. Způsoby studia geofyzikálních polí, příčiny vzniku anomálií v jejich průběhu, poznatky, které lze získat interpretací naměřených průběhů geofyzikálních polí. Využití geofyzikálních měření pro posouzení kvality životního prostředí a jeho ochranu či nápravu škod. V rámci cvičení seznámení s geofyzikálními mapami, terénním rezistivitním měřením, vyhledáváním antropogenních objektů, sledování variací elektromagnetického pole.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner