541-0537/02 – Základy chemie silikátů (ZCHS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN75 Ing. Tomáš Daněk, Ph.D.
MAL70 doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
MIK39 Ing. Barbora Thomasová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost fyzikálních a chemických vlastností silikátů, jako nejvýznamnější skupiny minerálů a pochopení jejich vazby na průmyslové aplikace. Významným cílem je schopnost syntézy získaných teoretických poznatků a jejich aplikace v procesech technologie silikátů. Studenti by se měli naučit: analyzovat problém, kombinovat teoretické znalosti s praktickým využitím, sumarizovat získané vědomosti a znalosti, interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe, zobecňovat vytvořené závěry.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

SiO2 jako nejvýznamnější oxid zemské kůry, jeho formy výskytu. Polymorfie SiO2 významný faktor v technologii silikátů. Charakteristika fyzikálních a chemických vlastností silikátů a jejich vztah k průmyslovým aplikacím. Chemická difuze, objemový tok, jako významné faktory v oblasti fázových silikátových systémů. Charakteristika slinovacích procesů, faktory ovlivňující slinování. Nukleace a růst nových fází, rozpouštění pevných látek v taveninách. Charakteristika skla, sklokeramiky a keramiky na bázi jílových minerálů, suroviny a jejich směsi. Skelné a krystalické povlaky – smalty, glazury. Žáruvzdorné materialy kyselé /dinas/ a bazické /šamot/. Vzdušná a hydraulická anorganická pojiva. Suroviny pro výrobu cementů, fázové složení cementů – alit, belit a celit. Klasifikace a vlastnosti vyráběných druhů cementů. Vápno a jeho vlastnosti.

Povinná literatura:

Hlaváč, J. Základy technologie silikátů. SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1988. Hanykýř, V., Kutzendorfer, J. Technologie keramiky. Vega s. r. o., Hradec Králové, 2002. Konta, J. Keramické a sklářské suroviny. Vydav. UK, Praha, 1982.

Doporučená literatura:

Slavík, F., Novák, J., Kokta, J. Mineralogie. Academia, Praha, 1974. Chvátal, M. Úvod do systematické mineralogie. Silikátový svaz, Praha, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní látky a systémy v technologii silikátů 2. Difůzní jevy 3. Nukleace a růst nové fáze 4. Rozpouštění pevných látek v taveninách 5. Reakce pevných látek 6. Slinování 7. Technologie skla - charakteristika, vlastnosti roztavených skel, vlastnosti skla 8. Technologie skla - Výroba skla, hlavní typy průmyslových skel 9. Sklokeramika 10. Technologie keramiky 11. Keramika na bázi jílových surovin 12. Technická keramika, technická žárovzdorná keramika 13. Žárovzdorné materiály pro průmyslové pece 14. Skelné a krystalické povlaky 15. Anorganická pojiva – hydraulická, vzdušná

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku