541-0537/03 – Základy chemie silikátů (ZCHS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost fyzikálních a chemických vlastností silikátů, jako nejvýznamnější skupiny minerálů a pochopení jejich vazby na průmyslové aplikace. Významným cílem je schopnost syntézy získaných teoretických poznatků a jejich aplikace v procesech technologie silikátů. Studenti by se měli naučit: analyzovat problém, kombinovat teoretické znalosti s praktickým využitím, sumarizovat získané vědomosti a znalosti, interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe, zobecňovat vytvořené závěry.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

SiO2 jako nejvýznamnější oxid zemské kůry, jeho formy výskytu. Polymorfie SiO2 významný faktor v technologii silikátů. Charakteristika fyzikálních a chemických vlastností silikátů a jejich vztah k průmyslovým aplikacím. Chemická difuze, objemový tok, jako významné faktory v oblasti fázových silikátových systémů. Charakteristika slinovacích procesů, faktory ovlivňující slinování. Nukleace a růst nových fází, rozpouštění pevných látek v taveninách. Charakteristika skla, sklokeramiky a keramiky na bázi jílových minerálů, suroviny a jejich směsi. Skelné a krystalické povlaky – smalty, glazury. Žáruvzdorné materialy kyselé /dinas/ a bazické /šamot/. Vzdušná a hydraulická anorganická pojiva. Suroviny pro výrobu cementů, fázové složení cementů – alit, belit a celit. Klasifikace a vlastnosti vyráběných druhů cementů. Vápno a jeho vlastnosti.

Povinná literatura:

Hlaváč, J. Základy technologie silikátů. SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1988. Hanykýř, V., Kutzendorfer, J. Technologie keramiky. Vega s. r. o., Hradec Králové, 2002. Konta, J. Keramické a sklářské suroviny. Vydav. UK, Praha, 1982.

Doporučená literatura:

Slavík, F., Novák, J., Kokta, J. Mineralogie. Academia, Praha, 1974. Chvátal, M. Úvod do systematické mineralogie. Silikátový svaz, Praha, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Charakteristika silikátů, silikáty jako významná součást technogenních surovin. Silikáty a jejich vznik v procesu slinování. Chování silikátů v procesu solidifikace hydraulických pojiv. Silikáty vysokoteplotních, žárových procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku