541-0546/02 – Geology III (GIII)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Miloš Duraj, Ph.D.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

x

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Druhy geologických prací vykonávaných pro soukromý a státní sektor. Specifické rysy prací prováděných v rámci ložiskové geologie rudných, nerudných a palivoenergetických surovin. Oceňování jednotlivých typů geologicko-průzkumných prací v sektoru ložisek nerostných surovin. Cena ložiska nerostné suroviny. Cenová politika a faktory ji ovlivňující. Ceny nerostných surovin rudných, nerudných a palivoenergetických. Trhy nerostných surovin, hlavní světové surovinové burzy. Metody hodnocení investic do podnikání ve sféře geologického průzkumu nerostných surovin a s ním spjatých odvětví. Projekční cyklus geologicko-průzkumných prací. Studie předběžné proveditelnosti a geologicko-průzkumné a těžební investice Studie proveditelnosti geologicko-průzkumné a těžební investice.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner