541-0547/01 – Přírodní a technogenní surovinové zdroje (PTSZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Palas, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OVC54 Ing. Pavla Ovčaří, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání teoretických znalostí o genezi a využití přírodních a technogenních surovinových zdrojů. Pochopení vztahu mezi jejich genezí a kvalitou a praktická aplikace v terénu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Nerostná surovina, ložisko, přírodní zdroj. Faktory ovlivňující jejich význam. Význam nerostných surovin pro lidskou společnost. Mineralogické složení ložisek nerostných surovin. Druhy klasifikací přírodních zdrojů a ložisek nerostných surovin. Tvary ložiskových těles. Genetická klasifikace ložisek nerostných surovin. Průmyslové typy ložisek rudných. Průmyslové typy ložisek nerudných. Průmyslové typy ložisek palivoenergetických surovin. Ložiska hydrominerálních surovin a plynů. Hlavní typy technogenních nerostných surovin. Trendy využití palivoenergetických, rudných, nerudných a hydrominerálních surovin. Přehled nerostné surovinové základny České republiky. Přehled ložisek nerostných surovin České republiky důležitých jako montanistické objekty zajímavé z hlediska turistického ruchu. Osnova přednášek 1) Historie využití nerostů ve střední Evropě. 2) Vymezení pojmu ložisko a nerostná surovina, faktory ovlivňující jejich význam. Mineralogické a petrografické složení ložisek nerostných surovin. 3) Klasifikace ložisek nerostných surovin. 4) Geologické podmínky vzniku ložiskových koncentrací. 5-6) Geneze ložisek nerostných surovin (ložiska magmatická, pegmatitová, karbonatitová, greisenová, kontaktně metasomatická, hydrotermální, hydrotermálně sedimentární, hydrogenní, zvětrávací, sedimentární, metamorfní. 7-9) Základní průmyslové typy ložisek rudných, nerudných, palivoenergetických a hydrominerálních. 10) Hlavní světové nerostné surovinové zdroje, hlavní světoví producenti. 11-12) Stručný přehled nerostné surovinové základny České republiky. 13-14) Přehled ložisek nerostných surovin České republiky důležitých jako montanistické objekty zajímavé z hlediska turistického ruchu.

Povinná literatura:

1) Jirásek J., Sivek M., Láznička P.: Ložiska nerostů. Anagram, Ostrava, 2010. 2) Jirásek J., Vavro M.: Nerostné suroviny a jejich využití. MŠMT a VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2008. 3) Havelka J.: Ložiska a průmyslové typy nerostných surovin. VŠB Ostrava, 1993, 126 s. 4) Starý J. (ed.): Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny 2012: Statistické údaje do roku 2011. Česká geologická služba, Praha, 2012, 236 s.

Doporučená literatura:

1) Ročenky Mining Annual Review. Mining Journal, London. 2) Ročenky Mineral Commodity Summaries. U.S. Geological Survey. 3) Havelka J., Rozložník L.: Ložiska rud. SNTL, Praha, 1990, 392 s. 4) Dopita M., Havlena J., Pešek L.: Ložiska fosilních paliv. Praha, SNTL/ALFA, 1985, 264 s. 5) Kraus I., Kužvart M.: Ložiska nerud. Praha, SNTL/ALFA, 1987, 232 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy - nerostná surovina, ložisko, význam nerostných surovin pro historický rozvoj českých zemí a pro současnou ekonomiku státu. 2. Druhy klasifikací ložisek nerostných surovin, tvary ložiskových těles, mineralogické složení ložisek nerostných surovin, metody studia ložisek nerostných surovin. 3. Geologické podmínky vzniku ložisek nerostných surovin, ložiska magmatická, pegmatity, karbonatity, kontaktně metasomatická ložiska, greisenová ložiska, porfyrová ložiska. 4. Hydrotermální ložiska, hydrotermálně sedimentární ložiska. 5. Hydrogenní ložiska, exhalační ložiska, zvětrávací ložiska. 6. Sedimentární ložiska, metamorfní ložiska. 7. Kovy skupiny železa, neželezné kovy z pohledu geomontánního turizmu. 8. Vzácné kovy, drahé kovy z pohledu geomontánního turizmu. 9. Stavební suroviny z pohledů geomontánního turizmu. 10. Průmyslové nekovové suroviny z pohledu geomontánního turizmu. 11. Skupina uhlí z pohledu geomontánního turizmu. 12. Skupina přírodních uhlovodíků, radioaktivní suroviny z pohledu geomontánního turizmu. 13. Hydrominerální suroviny a plyny. 14. Přehled současných nerostných surovinových zdrojů České republiky. 15. Nerostné surovinové zdroje Evropy z pohledu geomontánního turizmu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.