541-0547/02 – Přírodní a technogenní surovinové zdroje (PTSZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání teoretických znalostí o genezi a využití přírodních a technogenních surovinových zdrojů. Pochopení vztahu mezi jejich genezí a kvalitou a praktická aplikace v terénu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Nerostná surovina, ložisko, přírodní zdroj. Faktory ovlivňující jejich význam. Význam nerostných surovin pro lidskou společnost. Mineralogické složení ložisek nerostných surovin. Druhy klasifikací přírodních zdrojů a ložisek nerostných surovin. Tvary ložiskových těles. Genetická klasifikace ložisek nerostných surovin. Průmyslové typy ložisek rudných. Průmyslové typy ložisek nerudných. Průmyslové typy ložisek palivoenergetických surovin. Ložiska hydrominerálních surovin a plynů. Hlavní typy technogenních nerostných surovin. Trendy využití palivoenergetických, rudných, nerudných a hydrominerálních surovin. Přehled nerostné surovinové základny České republiky. Přehled ložisek nerostných surovin České republiky důležitých jako montanistické objekty zajímavé z hlediska turistického ruchu. Osnova přednášek 1) Historie využití nerostů ve střední Evropě. 2) Vymezení pojmu ložisko a nerostná surovina, faktory ovlivňující jejich význam. Mineralogické a petrografické složení ložisek nerostných surovin. 3) Klasifikace ložisek nerostných surovin. 4) Geologické podmínky vzniku ložiskových koncentrací. 5-6) Geneze ložisek nerostných surovin (ložiska magmatická, pegmatitová, karbonatitová, greisenová, kontaktně metasomatická, hydrotermální, hydrotermálně sedimentární, hydrogenní, zvětrávací, sedimentární, metamorfní. 7-9) Základní průmyslové typy ložisek rudných, nerudných, palivoenergetických a hydrominerálních. 10) Hlavní světové nerostné surovinové zdroje, hlavní světoví producenti. 11-12) Stručný přehled nerostné surovinové základny České republiky. 13-14) Přehled ložisek nerostných surovin České republiky důležitých jako montanistické objekty zajímavé z hlediska turistického ruchu.

Povinná literatura:

1) Jirásek J., Sivek M., Láznička P.: Ložiska nerostů. Anagram, Ostrava, 2010. 2) Jirásek J., Vavro M.: Nerostné suroviny a jejich využití. MŠMT a VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2008. 3) Havelka J.: Ložiska a průmyslové typy nerostných surovin. VŠB Ostrava, 1993, 126 s. 4) Starý J. (ed.): Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny 2012: Statistické údaje do roku 2011. Česká geologická služba, Praha, 2012, 236 s.

Doporučená literatura:

1) Ročenky Mining Annual Review. Mining Journal, London. 2) Ročenky Mineral Commodity Summaries. U.S. Geological Survey. 3) Havelka J., Rozložník L.: Ložiska rud. SNTL, Praha, 1990, 392 s. 4) Dopita M., Havlena J., Pešek L.: Ložiska fosilních paliv. Praha, SNTL/ALFA, 1985, 264 s. 5) Kraus I., Kužvart M.: Ložiska nerud. Praha, SNTL/ALFA, 1987, 232 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná a aktivní účast na cvičeních v rámci zadání Studijního a zkušebního řádu HGF.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Nerostná surovina, ložisko, přírodní zdroj. Faktory ovlivňující jejich význam. Význam nerostných surovin pro lidskou společnost. Mineralogické složení ložisek nerostných surovin. Druhy klasifikací přírodních zdrojů a ložisek nerostných surovin. Tvary ložiskových těles. Genetická klasifikace ložisek nerostných surovin. Průmyslové typy ložisek rudných. Průmyslové typy ložisek nerudných. Průmyslové typy ložisek palivoenergetických surovin. Ložiska hydrominerálních surovin a plynů. Hlavní typy technogenních nerostných surovin. Trendy využití palivoenergetických, rudných, nerudných a hydrominerálních surovin. Přehled nerostné surovinové základny České republiky. Stručný přehled nerostných surovin Evropy a světa. Přehled ložisek nerostných surovin České republiky důležitých jako montanistické objekty zajímavé z hlediska turistického ruchu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku