541-0550/01 – Geotechnický průzkum (FAST)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Aleš Poláček, CSc.Garant verze předmětuIng. Aleš Poláček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL06 Ing. Aleš Poláček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xxx

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Geotechnický průzkum – cíle geotechnického průzkumu zásady provádění průzkumných prací pro geotechnické účely. 2. Metody geotechnického průzkumu – rozdělení metod a základní charakteristika. 3. Technické průzkumné práce – odkryvné práce kopné, hornické a vrtné. 4. Hloubení vrtů pro účely geotechnického průzkumu – druhy vrtů a způsoby jejich provádění – šnekové a náběrné vrtání, rotační vrtání plnoprofilové a jádrové, rotačně – příklepné vrtání pomocí ponorných vrtacích kladiv, vibrační vrtání. Základní charakteristika jednotlivých způsobů vrtání. 5. Vrtné soupravy, používané v geotechnickém průzkumu – základní charakteristika, funkční celky vrtných souprav, typy vrtných souprav. 6. Rozpojitelnost hornin vrtáním – vrtné nástroje používané v geotechnickém průzkumu, typy vrtných nástrojů. 7. Vrtná kolona, sestavy vrtných kolon, vrtné nářadí. 8. Způsoby odběru vrtného jádra – typy jádrováků, používané v geotechnickém průzkumu. 9. Konstrukce vrtů pro průzkumné účely. 10. Geotechnické průzkumné práce prováděné na povrchu a v důlních podmínkách – geotechnické práce pro průzkum stavenišť. 11. Informace získávané z geotechnických průzkumných vrtů, vyhodnocení vrtných jader, metody stanovení fyzikálně-mechanických vlastností hornin. Cvičení: V průběhu semestru procházejí studenti několika formami cvičení a) výpočtová cvičení: - stanovení základních technicko-ekonomických parametrů vrtání, - výpočet základních parametrů vrtných souprav – dimenzování těžního zařízení vrtných souprav, stanovení hydraulického výkonu čerpadel, určení silových poměrů na čerpadle, - pevnostní výpočet a návrh sestavy průzkumných vrtů, rozbor namáhání vrtné kolony při vrtání, - stanovení přesnosti délkových měření ve vrtu a výpočet průběhu osy vrtu v závislosti na způsobu provádění průzkumných vrtných prací, - b) laboratorní cvičení: - stanovení základních fyzikálně-mechanických vlastností hornin na vrtném jádře – určení redukované pevnosti vtlačné a koeficientu plasticity pomocí Šrejnerovy metody, - měření základních parametrů výplachu používaného při vrtání geotechnických průzkumných vrtů, c) poloprovozní zkoušky: - stendový srovnávací výzkum diamantových vrtných nástrojů a odběr vrtného jádra včetně jeho vyhodnocení (vrtné středisko na ul. dr. Malého, d) exkurzní cvičení: - návštěva vrtného pracoviště na ul. dr. Malého – seznámení se se základními typy vrtného zařízení, nářadí a nástrojů – (vrtné soupravy pro šnekové, jádrové a plnoprofilové vrtání), - návštěva některého provozního pracoviště, (podle konkrétní situace v průběhu semestru), na kterém jsou prováděny průzkumné geotechnické vrtné práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku