541-0554/01 – Důlní hydrogeologie a odvodňování lomů (DHOL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

x

Vyučovací metody

Anotace

Základy hydrogeologie a proudění podzemních vod – terminologie. Důlní vody a jejich charakteristika. Typy zvodnění a ovlivnění hydrogeologických struktur těžební činností. Hydraulika přítoků do dolů, lomů a stavebních jam, interference studní, teorie velké studny, horizontální drenáž. Hydrogeologický průzkumu a jeho úkoly (účelově zaměřeno na hornické inženýrství, odvodňování stavebních jam, povrchových lomů a hlubinných dolů, tunelů apod.). Aktivní a pasivní ochrana, projekty odvodňování, monitoring. Ochranné hráze a stěny. Odvodňování výsypek

Povinná literatura:

Gregor R. : Odvodňovanie stavebných jám. VUT Brno, Stavební fakulta. Skripta PGS Geotechnika. Brno, 1990 Homola V., Klír S. : Hydrogeologie ČSSR III - Hydrogeologie ložisek nerostných surovin. Academia Praha, 1987 Melioris L.,Mucha I.,Pospíšil: Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava/SNTL Praha. 1986/1988 Milič. J. : Odvodňování lomových polí. Skriptum VŠB, HGF. ES Ostrava.1981 Milič.J., Endel K. : Odvodňování dolů a lomů. Skriptum VŠB. ES Ostrava. 1984 Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W. : Applied Hydrology. Vyd. McGraw-Hill Book Company, New York-Toronto.1988

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Důlní hydrogeologie: Ložiskové a důlní vody a jejich začlenění v hydrogeologické struktuře. Problematika definování důlních vod a jejich postavení v současné legislativě. Ovlivnění hydrogeologických struktur otvírkou a těžbou ložisek. Typy zvodnění ložisek a typy přítoků podzemních vod do dolů a lomů. Základní charakteristiky zvodnění u jednotlivých druhů ložisek. Specifické rysy chemismu ložiskových a důlních vod. Chemismus vod ložisek uhlovodíků. Přítoky důlních vod do hlubinných dolů a do jednotlivýchd druhů důlních děl, přítoky do povrchových lomů a stavebních jam. Výpočty přítoků podzemních vod do dobývacích prostoů a důlních děl. Základní hydrogeologické úkoly při řešení problematiky odvodňování stavebních jam, důlních děl, povrchových lomů a pod. Návrhy dočasného odvodnění. Hydrogeologické poměry a jejich význam pro situování důlních děl. Preventivní ochrana proti průvalům vod a neřízenému odvodnění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku