541-0564/02 – Matematické modelování (MM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Vladimír Homola, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

x

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje s aplikací vybraných matematických disciplin v geovědních oborech. Bere v potaz specifické aspekty dat těchto oborů a ukazuje jejich využití při hodnocení charakteru i trendů „geo“ – veličin. Zaměřuje se především na praktické použití v běžně užívaném počítačovém software typu GIS a podobných programových celcích, kde správné pochopení matematické podstaty je nutným předpokladem pro získání relevantních výsledků.

Povinná literatura:

Homola, V.: Učební texty na školním serveru. Dostupné na http://homel.vsb.cz/~hom50. Web VŠB, Ostrava, 2007. Škrášek, J.; Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky III. ISBN 8003001110. SNTL, Praha, 1990. Schejbal, C.: Úvod do geostatistiky. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB - TU, 1996, 52 s. Schejbal, C. - Homola, V. - Staněk, F.: Geoinformatika. ISBN 8096761188. PONT, Košice, 2004. Staněk, F.: Automatizovaný systém pro rychlé hodnocení uhelných ložisek. In Sb. vědeckých prací VŠB – TU Ostrava, rok 2003, ročník XLIX, řada hornicko- geologická, monografie 9, s. 109 – 137. Hernandez, M. J.: Návrh databází. ISBN 8024709007. Grada Publishing, Praha, 2006.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 3  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku