541-0569/02 – Aplikovaná mineralogie a petrografie (AMP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost a pochopení možností a procesů průmyslového využití významných minerálů a hornin. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, kombinovat teoretické znalosti s praktickým využitím. Posluchači dovedou popsat a vysvětlit vztah mezi horninovými typy, jejich fyzikálně-mechanickými vlastnostmi a možnostmi jejich využití. Posluchači dovedou posoudit a navrhnout optimální vlastnosti surovin pro různé typy výroby.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Charakteristika fyzikálních a chemických vlastností „průmyslových“ nesilikátových a silikátových minerálů. Technické využití synteticky vyráběných minerálních fází (boridy, nitridy, carbidy atd.). Technické využití hornin. Kriteria pro užití hornin jako drceného kameniva a dekoračního kamene. Primární a druhotné suroviny pro sklářský a keramický průmysl. Petrositaly jako součást sklokeramiky, primární a druhotné suroviny. Antropogenní uloženiny (průmyslové velkoobjemové odpady) jako zdroj netradičních surovin v cementářském, stavebním atd. průmyslu. Petrografie uhelné hmoty se zaměřením na uhelné litotypy a mikrolitotypy. Uhelné macerály. Metodika stanovení technologických vlastností uhelné hmoty. Vznik uhelných slojí, genetické typy uhlí, makropetrografická klasifikace, mikropetrografická klasifikace, macerálové skupiny, mikrolitotypy, chemicko- technologické vlastnosti uhelné hmoty. Hodnocení koksu a některých uhlíkatých látek. Textury uhlíkatých látek.

Povinná literatura:

KONTA, J.: Keramické a sklářské suroviny. Vydav. UK, Praha, 1982. KUŽVART, M.: Ložiska nerudních surovin. ACADEMIA, Praha, 1984. HANYKÝŘ, V., J. KUTZENDORFER: Technologie keramiky. Vega s. r. o., Hradec Králové, 2002. DOPITA, M., V. HAVLENA, J. PEŠEK: Ložiska fosilních paliv. SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1985. KUDĚLÁSKOVÁ, M.: Systematický přehled metamorfovaných hornin Vysoká škola báňská, Ostrava, 1991. KUDĚLÁSKOVÁ, M.: Petrologie – sedimenty. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1988. KUDĚLÁSKOVÁ, M.: Petrografické praktikum : klasifikace vyvřelých hornin. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1991. GREGEROVÁ, M.: Petrografie technických hmot. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 139 s. ISBN 80-210-1427-.

Doporučená literatura:

ZEMAN, O. Technická petrografie pro posluchače stavební fakulty. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1979. SLAVÍK, F., NOVÁK, J., KOKTA, J.: Mineralogie. Academia, Praha, 1974. KOGEL, J. E.: Industrial minerals & rocks: commodities, markets, and uses. 7th ed. Littleton: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2006, xvi, 1548 s. CIULLO, P. A. Industrial Minerals and Their Uses. 1st Ed. Westwood: Noyes Publication, 1996, 647 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Přírodní a syntetické minerální fáze s ohledem na jejich možnosti využití v průmyslových odvětvích. Vztah mezi užitnou vlastností a fyzikálními a chemickými vlastnostmi minerálních fází. - Fyzikální a chemické vlastnosti nesilikátových průmyslových minerálů. - Fyzikální a chemické vlastnosti silikátových průmyslových minerálů. - Syntetické minerální fáze a jejich rostoucí význam při využití v průmyslových osvětvích (boridy, nitriddy, karbidy, atd.). - Technické využití hornin ve stavebním průmyslu. Kritéria pro posouzení drceného kameniva, surovin a výrobků hrubé a ušlechtilé hornické výroby. - Primární a druhotné suroviny pro sklářský a keramický průmysl na bázi jílových minerálů. - Petrositaly jako významná součást sklokeramiky. Primární a druhotné surovinové zdroje. - Antropogenní uloženiny (průmyslové velkoobjemové odpady) jako zdroj netradičních surovin. - Produkty po spalování uhlí (popílky, popely a energosádrovec) jako druhotné suroviny v cementářském a stavebním průmyslu. Popílky jako potenciální zdroj hliníku a vybrané skupiny kovů. - Velkoobjemové odpady z hutního průmyslu jako významné druhotné suroviny pro získávání železa, zinku, kadmia atd. Vysokopecní strusky surovina pro cementářský průmysl, stavební průmysl a sklokeramiku. - Uhelné litotypy. - Uhelné mikrolitotypy. - Uhelné macerály. - Stanovení technologických vlastností uhelné hmoty. - Předpoklady vzniku uhelných slojí, procesy přeměny rostlinných látek v rašelinu, biochemická fáze, geochemická fáze. - Genetické typy uhlí. - Uhelné litotypy, makropetrografická klasifikace černého a hnědého uhlí. - Mikrolitotypy, mikropetrografická klasifikace hnědého a černého uhlí. - Chemicko-technologické analýzy uhelné hmoty, kód, obchodní skupina. - Vztah těchto rozborů ke koksovacím vlastnostem uhlí. - Texturní znaky koksů a uhlíkatých materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku