541-0580/06 – Geotermální energie (GE)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZIL0021 Ing. Patricie Karol
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
LAC0054 Ing. Adam Lacman
POR041 Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými druhy geotermálních systémů a to od systémů vysokopotenciálních po systémy s nízkou entalpií. Teoretické poznatky pak umět aplikovat při navrhování výzkumů a vyhledávání těchto geotermálních zdrojů. V rámci cvičení pak zvládnout volbu technologií pro nízkoteplotní oblasti a dimenzování primárních výměníků geotermálních vrtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Možnosti využití geotermální energie, druhy geotermálních systémů a metody využívání jejich energie, systémy hydrotermální, systémy geotlakové, systémy horkých suchých hornin, systémy magmatické, výzkum a metodika vyhledávání geotermálních systémů, výskyt a rozšíření geotermálních zdrojů v zahraničí a v ČR, geotermální energie a přírodní prostředí, vystrojení těžebních geotermálních vrtů, technika a technologie pro nízkoteplotní oblasti, ekonomické zhodnocení výkonnosti tepelných čerpadel.

Povinná literatura:

MYSLIL, V. Geotermální energie : ekologická energie z hlubin Země - současné možnosti využívání. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007. 32 s. p. PETRÁŠ, D. A KOL.: Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie, JAGA, Bratislava, 2008, ss. 207 CENK, M. A KOL.: Obnovitelné zdroje energie, FCC PUBLIC, Praha, 2001, ss. 208 CABEZA, LUISA F.: Advances in Thermal Energy Storage Systems - Methods and Applications. Elsevier, 2015.

Doporučená literatura:

PINKA, J., WITTENBERGER, G., ENGEL, J.: Dobývanie ložísk vrtmi. AMS, F BERG, TU Košice, 2006, ss. 227 TYWONIAK, J.: Nízkoenergetické domy. Principy a příklady. Grada Publishing, Praha, 2005, ss. 193 DIPIPPO, R.: Geothermal Power Plants-Principles, Applications, Case Studies and Environmental Impact (4th Edition). Elsevier, 2016. BREEZE, P.: Power Generation Technologies (2nd Edition). Elsevier, 2014.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách. Aktivní účast na cvičeních. Zpracování dílčích prezentací v rámci cvičení podle zadání. Zpracování individuální nebo kolektivní seminární práce. Účast na exkurzi. Udělení zápočtu. Závěrečná písemná a ústní zkouška.

E-learning

Součástí výuky může být e-learning.

Další požadavky na studenta

Povinnná účast na cvičeních v rozsahu min. 75% za semestr. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah předmětu, základní pojmy 2. Geotermální systémy a přehled metod jejich využití 3. Vyhledávání a průzkum zdrojů tepla 4. Přehled zdrojů geotermální energie v ČR a ve světě 5. Vrtání a vystrojování vrtů pro získávání tepelné energie 6. Tepelná čerpadla systém země - voda/vzduch 7. Dimenzování vrtaných kolektorů, TRT, EED 8. Podzemní zásobníky tepla 9. Projektování geoenergetických systémů 10. Management geoenergetických projektů 11. Právní prostředí, environmentální aspekty a řízení rizik geoenergetických projektů 12. Výzkum a vývoj v oblasti mělké geotermie, měřící polygony 13. Případová studie I 14. Případová studie II

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  1 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních v rozsahu min. 75% za semestr. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na dohodnutých řízených konzultacích 100%. Zpracování seminárních prací podle zadání. Prezentace výsledků seminárních prací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie AG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie AG K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330042) Aplikovaná geologie AG P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie AG K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie AG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330042) Aplikovaná geologie AG P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie AG K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie AG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330042) Aplikovaná geologie AG P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.