541-0584/05 – Geofyzikální přístrojová technika (GFPT)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS0146 Ing. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1
kombinovaná Zápočet 4+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se provádět základní gravimetrická, magnetometrická, geoelektrická, seismická, radiometrická a termická měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základní přístrojovou technikou, využívanou v jednotlivých skupinách metod i jednotlivých geofyzikálních metodách. U každé skupiny metod uvádí základní blokové schéma, konstrukční prvky. Uvádí i hlavní údaje o přístrojích využívaných v ČR i v zahraničí.

Povinná literatura:

PAŠTEKA, V. a kol.; Základné geofyzikálné aparatúry. Skripta, Univerzita Komenského, Bratislava, 1989, 276 s. POSPÍŠIL, L.; Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007, 218s. MÜLLER, K.; Karotáž průzkumných a těžebních vrtů. 1984, Skripta, VŠB, Ostrava, 1-123. MILSOM, J.; Field Geophysics, Published by John Wiley&Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester,West Sussex PO19 8SQ, England, 2003, 321p.

Doporučená literatura:

KNEJZLÍK, J., DLOUHÝ L.; Geofyzikální přístrojová technika. Skripta VŠB, Ostrava, 1988, 122 s. MAREŠ, S. a kol.; Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha, 1990, 672s. Müller, K., Okál, M., Hofrichterová, L.; Základy hornické geofyziky. SNTL, Alfa Praha, 1985, 1-220. TELFORD, W. M., GELDART, L., P., SHERIFF, R., E.; Applied Geophysisc Second Edition,Published 2001 by The Press Syndicate of the University of Cambridge, United Kingdom.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test, diskuze na dané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Přístroje pro tíhová měření - absolutní, - relativní. 2.Přístroje pro magnetická měření - laboratorní, - terénní. 3.Geoelektrické aparatury - stejnosměrné, - pro elektromagnetická měření. 4.Seismické aparatury - pro registraci přirozeného vlnění, - pro registraci uměle vyvolaného vlnění – málokanálové, - mnohokanálové, - s telemetrickým přenosem dat. 5.Radionuklidové aparatury. Přístroje pro měření koncentrace radonu. 6.Karotážní aparatury. 7.Termické přístroje. U každé skupiny přístrojů základní konstrukční prvky, bloková schémata. Charakteristika nejčastěji využívaných přístrojů v ČR a v zahraničí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.