541-0584/06 – Geofyzikální přístrojová technika (GFPT)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS0146 Ing. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se provádět základní gravimetrická, magnetometrická, geoelektrická, seismická, radiometrická a termická měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základní přístrojovou technikou, využívanou v jednotlivých skupinách metod i jednotlivých geofyzikálních metodách. U každé skupiny metod uvádí základní blokové schéma, konstrukční prvky. Uvádí i hlavní údaje o přístrojích využívaných v ČR i v zahraničí.

Povinná literatura:

PAŠTEKA, V. a kol.; Základné geofyzikálné aparatúry. Skripta, Univerzita Komenského, Bratislava, 1989, 276 s. POSPÍŠIL, L.; Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007, 218s. MÜLLER, K.; Karotáž průzkumných a těžebních vrtů. 1984, Skripta, VŠB, Ostrava, 1-123. MILSOM, J.; Field Geophysics, Published by John Wiley&Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester,West Sussex PO19 8SQ, England, 2003, 321p.

Doporučená literatura:

KNEJZLÍK, J., DLOUHÝ L.; Geofyzikální přístrojová technika. Skripta VŠB, Ostrava, 1988, 122 s. MAREŠ, S. a kol.; Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha, 1990, 672s. Müller, K., Okál, M., Hofrichterová, L.; Základy hornické geofyziky. SNTL, Alfa Praha, 1985, 1-220. TELFORD, W. M., GELDART, L., P., SHERIFF, R., E.; Applied Geophysisc Second Edition,Published 2001 by The Press Syndicate of the University of Cambridge, United Kingdom.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti jsou ověřeny splněním zadaných úloh, které podmiňují získání zápočtu, a zkouškou, která má písemnou a ústní část. K jejímu vykonání lze přistoupit až po získání zápočtu, jelikož zkouška může ověřovat také praktické dovednosti nabyté na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přístroje pro tíhová měření - absolutní, relativní 2. Přístroje pro magnetická měření - laboratorní 3. Přístroje pro magnetická měření - terénní 4. Geoelektrické aparatury - stejnosměrné metody 5. Geoelektrické aparatury - elektromagnetická měření 6. Seismické aparatury - refrakční seismika 7. Seismické aparatury - reflexní seismika 8. Radionuklidové aparatury 9. Přístroje pro měření koncentrace radonu 10. Termické přístroje 11. Karotážní aparatury 12. Satelitní geofyzika I 13. Satelitní geofyzika II

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní