541-0585/03 – Vrtné stroje a mechanismy (VSM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními strojními celky a technickými prostředky, které se používají na různých typech vrtných souprav. Studenti mají získat základní znalosti o jednotlivých funkčních celcích vrtných souprav, které jim umožní je technicky popsat a charakterizovat. Na základě získaných teoretických znalostí by měli umět vysvětlit princip práce těchto funkčních celků vrtných souprav a popsat jejich hlavní části. Získané teoretické poznatky pak musí umět aplikovat při výpočtových cvičeních a v rámci praktických cvičení přímo na vrtné soupravě. Studenti by se měli naučit číst výkresovou dokumentaci jednotlivých strojních částí vrtných souprav, načrtnout jednoduchá schémata vrtných celků a dokázat vysvětlit jejich funkčnost. S využitím analýzy musí dokázat volit takové postupy, které při řešení jim zadaných úkolů na cvičeních povedou k jejich úspěšnému řešení a pomocí syntézy, jejímž cílem je sestavení konečné podoby výsledného řešení zpracovat závěrečnou práci ve formě elaborátů. Studenti musí být schopni posoudit význam jim předaných informací, vyhodnotit je a vybrat z nich ty, které jsou využitelné a podstatné v jejich další odborné práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Exkurze
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět podává základní informace o jednotlivých strojních celcích a technických prostředcích, které jsou součástí různých typů vrtných souprav. Je zaměřen především na tyto strojní celky vrtných souprav. Hlavní funkční celky vrtných souprav. Pohonné zařízení vrtných souprav – spalovací, elektrické a hydraulické pohony; mechanismy pro přenos pohonu. Těžní zařízení vrtných souprav – vrtná věž, vrtný vrátek, kladkostrojový systém, vrtná lana. Vrtací zařízení vrtných souprav – rotační stoly, rotační hlavy, ponorné motory, vibrační a nárazová vrtací zařízení. Proplachové zařízení vrtných souprav – výplachová čerpadla, očisťovací zařízení vrtných souprav – vibrační síta, hydrocyklony, centrigugy, odplyňovače atd. Bezpečnostní zařízení vrtných souprav – preventry (čelisťové, univerzální, rotační), preventrové soustavy. Měřicí zařízení vrtných souprav – přístroje pro měření parametrů režimu vrtání. Konstrukční provedení, funkce a význam jednotlivých zařízení pro provádění vrtných prací. Výpočty související s dimenzováním jednotlivých zařízení na vrtných soupravách pro rotarové a jádrové vrtání.

Povinná literatura:

ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – I. díl Technika pro provádění vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN 978-80-905737-0-3. ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – II. díl Základy technologie vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN 978-80-905737-1-0. ROBELLO, S. G.: Downhole Drilling Tools – Theory and Practice for Engineers and Students. Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 2007. ISBN 978-1-933762-13-5. KLEMPA, M.; ZEMAN, V.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie hlubinného vrtání – multimediální výukový text. Projekt FRVŠ č. 960/2011.

Doporučená literatura:

PINKA, J., SIDOROVÁ, M., DUDLA, N. A.: Vrtné súpravy a ich diagnostikovanie. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, 2009. ISBN 978-80-89284-28-3. PINKA, J., WITTENBERGER, G., ENGEL, J.: Dobývanie ložísk vrtmi. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, 2006. ISBN 80-8073-625-1. Baker, R. (1994): A Primer of Oilwell Drilling; basic text of oil and gas drilling; 5th Edition; published by PETEX and IADC Mazáč, J. (2005): Drilling Technologies, university mimeographed; VŠB-Technical University of Ostrava, Publishing Centre of VŠB-TU Ostrava

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro zápočet je nutná účast na cvičeních min. 70% a vypracování protokolů. Zkouška probíhá formou testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pohonné zařízení vrtných souprav - motory, 2. Mechanismy pro přenos pohonu - spojky, hyroměniče, řetězové převody. 3. Těžní zařízení vrtných souprav - vrtná věž, vrtný vrátek 4. Těžní zařízení vrtných souprav - kladkostrojový systém, vrtná lana. 5. Vrtací zařízení vrtných souprav - rotační stoly 6. Vrtací zařízení vrtných souprav - rotační hlavy 7. Ponorná vrtací zařízení - turbíny, ponorné motory, ponorná kladiva, vahadla, beranidla, vibrační zařízení. 8. Proplachové a očisťovací zařízení vrtných souprav 9. Výplachová čerpadla 10. Konstrukce, funkce, vibrační síta, hydrocyklóny, centrigugy. 11. Bezpečnostní zařízení vrtných souprav - preventry (čelisťové, univerzální, rotační, příruby, preventrové soustavy na ústí vrtu). 12. Měřicí a regulační zařízení vrtných souprav - měření zadaných a výsledných parametrů režimu vrtání 13. Přítlak, otáčky 14. Množství a kvalita výplachu, krouticí moment, tlak výplachu atd.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Součástí cvičení je průběžná práce na zadaném projektu, finální prezentování a odevzdání závěrečné zprávy. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Zkouška je složena z písemné, přípravné části a následné diskuse na zadaná témata. Znalosti jsou prověřovány v rozsahu přednášek a cvičení a uvedené odborné literatury.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho prezentování v dohodnutém termínu. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2015/2016 letní