541-0585/04 – Vrtné stroje a mechanismy (VSM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními strojními celky a technickými prostředky, které se používají na různých typech vrtných souprav. Studenti mají získat základní znalosti o jednotlivých funkčních celcích vrtných souprav, které jim umožní je technicky popsat a charakterizovat. Na základě získaných teoretických znalostí by měli umět vysvětlit princip práce těchto funkčních celků vrtných souprav a popsat jejich hlavní části. Získané teoretické poznatky pak musí umět aplikovat při výpočtových cvičeních a v rámci praktických cvičení přímo na vrtné soupravě. Studenti by se měli naučit číst výkresovou dokumentaci jednotlivých strojních částí vrtných souprav, načrtnout jednoduchá schémata vrtných celků a dokázat vysvětlit jejich funkčnost. S využitím analýzy musí dokázat volit takové postupy, které při řešení jim zadaných úkolů na cvičeních povedou k jejich úspěšnému řešení a pomocí syntézy, jejímž cílem je sestavení konečné podoby výsledného řešení zpracovat závěrečnou práci ve formě elaborátů. Studenti musí být schopni posoudit význam jim předaných informací, vyhodnotit je a vybrat z nich ty, které jsou využitelné a podstatné v jejich další odborné práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává základní informace o jednotlivých strojních celcích a technických prostředcích, které jsou součástí různých typů vrtných souprav. Je zaměřen především na tyto strojní celky vrtných souprav. Hlavní funkční celky vrtných souprav. Pohonné zařízení vrtných souprav – spalovací, elektrické a hydraulické pohony; mechanismy pro přenos pohonu. Těžní zařízení vrtných souprav – vrtná věž, vrtný vrátek, kladkostrojový systém, vrtná lana. Vrtací zařízení vrtných souprav – rotační stoly, rotační hlavy, ponorné motory, vibrační a nárazová vrtací zařízení. Proplachové zařízení vrtných souprav – výplachová čerpadla, očisťovací zařízení vrtných souprav – vibrační síta, hydrocyklony, centrigugy, odplyňovače atd. Bezpečnostní zařízení vrtných souprav – preventry (čelisťové, univerzální, rotační), preventrové soustavy. Měřicí zařízení vrtných souprav – přístroje pro měření parametrů režimu vrtání. Konstrukční provedení, funkce a význam jednotlivých zařízení pro provádění vrtných prací. Výpočty související s dimenzováním jednotlivých zařízení na vrtných soupravách pro rotarové a jádrové vrtání.

Povinná literatura:

ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – I. díl Technika pro provádění vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN 978-80-905737-0-3. ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – II. díl Základy technologie vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN 978-80-905737-1-0. ROBELLO, S. G.: Downhole Drilling Tools – Theory and Practice for Engineers and Students. Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 2007. ISBN 978-1-933762-13-5. KLEMPA, M.; ZEMAN, V.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie hlubinného vrtání – multimediální výukový text. Projekt FRVŠ č. 960/2011.

Doporučená literatura:

PINKA, J., SIDOROVÁ, M., DUDLA, N. A.: Vrtné súpravy a ich diagnostikovanie. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, 2009. ISBN 978-80-89284-28-3. PINKA, J., WITTENBERGER, G., ENGEL, J.: Dobývanie ložísk vrtmi. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, 2006. ISBN 80-8073-625-1. Baker, R. (1994): A Primer of Oilwell Drilling; basic text of oil and gas drilling; 5th Edition; published by PETEX and IADC Mazáč, J. (2005): Drilling Technologies, university mimeographed; VŠB-Technical University of Ostrava, Publishing Centre of VŠB-TU Ostrava

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška probíhá formou testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pohonné zařízení vrtných souprav - motory, 2. Mechanismy pro přenos pohonu - spojky, hyroměniče, řetězové převody. 3. Těžní zařízení vrtných souprav - vrtná věž, vrtný vrátek 4. Těžní zařízení vrtných souprav - kladkostrojový systém, vrtná lana. 5. Vrtací zařízení vrtných souprav - rotační stoly 6. Vrtací zařízení vrtných souprav - rotační hlavy 7. Ponorná vrtací zařízení - turbíny, ponorné motory, ponorná kladiva, vahadla, beranidla, vibrační zařízení. 8. Proplachové a očisťovací zařízení vrtných souprav 9. Výplachová čerpadla 10. Konstrukce, funkce, vibrační síta, hydrocyklóny, centrigugy. 11. Bezpečnostní zařízení vrtných souprav - preventry (čelisťové, univerzální, rotační, příruby, preventrové soustavy na ústí vrtu). 12. Měřicí a regulační zařízení vrtných souprav - měření zadaných a výsledných parametrů režimu vrtání 13. Přítlak, otáčky 14. Množství a kvalita výplachu, krouticí moment, tlak výplachu atd.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku