541-0585/07 – Vrtné stroje a mechanismy (VSM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními strojními celky a technickými prostředky, které se používají na různých typech vrtných souprav. Studenti mají získat základní znalosti o jednotlivých funkčních celcích vrtných souprav, které jim umožní je technicky popsat a charakterizovat. Na základě získaných teoretických znalostí by měli umět vysvětlit princip práce těchto funkčních celků vrtných souprav a popsat jejich hlavní části. Získané teoretické poznatky pak musí umět aplikovat při výpočtových cvičeních a v rámci praktických cvičení přímo na vrtné soupravě. Studenti by se měli naučit číst výkresovou dokumentaci jednotlivých strojních částí vrtných souprav, načrtnout jednoduchá schémata vrtných celků a dokázat vysvětlit jejich funkčnost. S využitím analýzy musí dokázat volit takové postupy, které při řešení jim zadaných úkolů na cvičeních povedou k jejich úspěšnému řešení a pomocí syntézy, jejímž cílem je sestavení konečné podoby výsledného řešení zpracovat závěrečnou práci ve formě elaborátů. Studenti musí být schopni posoudit význam jim předaných informací, vyhodnotit je a vybrat z nich ty, které jsou využitelné a podstatné v jejich další odborné práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává základní informace o jednotlivých strojních celcích a technických prostředcích, které jsou součástí různých typů vrtných souprav. Je zaměřen především na tyto strojní celky vrtných souprav. Hlavní funkční celky vrtných souprav. Pohonné zařízení vrtných souprav – spalovací, elektrické a hydraulické pohony; mechanismy pro přenos pohonu. Těžní zařízení vrtných souprav – vrtná věž, vrtný vrátek, kladkostrojový systém, vrtná lana. Vrtací zařízení vrtných souprav – rotační stoly, rotační hlavy, ponorné motory, vibrační a nárazová vrtací zařízení. Proplachové zařízení vrtných souprav – výplachová čerpadla, očisťovací zařízení vrtných souprav – vibrační síta, hydrocyklony, centrigugy, odplyňovače atd. Bezpečnostní zařízení vrtných souprav – preventry (čelisťové, univerzální, rotační), preventrové soustavy. Měřicí zařízení vrtných souprav – přístroje pro měření parametrů režimu vrtání. Konstrukční provedení, funkce a význam jednotlivých zařízení pro provádění vrtných prací. Výpočty související s dimenzováním jednotlivých zařízení na vrtných soupravách pro rotarové a jádrové vrtání.

Povinná literatura:

ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – I. díl Technika pro provádění vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN 978-80-905737-0-3. ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – II. díl Základy technologie vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN 978-80-905737-1-0. ROBELLO, S. G.: Downhole Drilling Tools – Theory and Practice for Engineers and Students. Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 2007. ISBN 978-1-933762-13-5. KLEMPA, M.; ZEMAN, V.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie hlubinného vrtání – multimediální výukový text. Projekt FRVŠ č. 960/2011.

Doporučená literatura:

PINKA, J., SIDOROVÁ, M., DUDLA, N. A.: Vrtné súpravy a ich diagnostikovanie. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, 2009. ISBN 978-80-89284-28-3. PINKA, J., WITTENBERGER, G., ENGEL, J.: Dobývanie ložísk vrtmi. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, 2006. ISBN 80-8073-625-1. Baker, R. (1994): A Primer of Oilwell Drilling; basic text of oil and gas drilling; 5th Edition; published by PETEX and IADC Mazáč, J. (2005): Drilling Technologies, university mimeographed; VŠB-Technical University of Ostrava, Publishing Centre of VŠB-TU Ostrava

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test, ústní diskuse na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pohonné zařízení vrtných souprav - motory, 2. Mechanismy pro přenos pohonu - spojky, hyroměniče, řetězové převody. 3. Těžní zařízení vrtných souprav - vrtná věž, vrtný vrátek 4. Těžní zařízení vrtných souprav - kladkostrojový systém, vrtná lana. 5. Vrtací zařízení vrtných souprav - rotační stoly 6. Vrtací zařízení vrtných souprav - rotační hlavy 7. Ponorná vrtací zařízení - turbíny, ponorné motory, ponorná kladiva, vahadla, beranidla, vibrační zařízení. 8. Proplachové a očisťovací zařízení vrtných souprav 9. Výplachová čerpadla 10. Konstrukce, funkce, vibrační síta, hydrocyklóny, centrigugy. 11. Bezpečnostní zařízení vrtných souprav - preventry (čelisťové, univerzální, rotační, příruby, preventrové soustavy na ústí vrtu). 12. Měřicí a regulační zařízení vrtných souprav - měření zadaných a výsledných parametrů režimu vrtání 13. Přítlak, otáčky 14. Množství a kvalita výplachu, krouticí moment, tlak výplachu atd.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Součástí cvičení je průběžná práce na zadaném projektu, finální prezentování a odevzdání závěrečné zprávy. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Zkouška je složena z písemné, přípravné části a následné diskuse na zadaná témata. Znalosti jsou prověřovány v rozsahu přednášek a cvičení a uvedené odborné literatury.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho prezentování v dohodnutém termínu. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290005) Petroleum Engineering HHV P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290005) Petroleum Engineering HHV P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290005) Petroleum Engineering HHV P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290005) Petroleum Engineering HHV P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.