541-0586/03 – Těžba uhlovodíků (TU)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty charakterizovat, popsat a vysvětlit principy používané pro výběr techniky a technologie těžby uhlovodíků na jednotlivých, konkrétních ložiscích. K tomuto účelu umět provádět analýzu dat získaných z průzkumných prací, čerpacích zkoušek a karotážních měření. Tyto informace pak umět posoudit z hlediska jejich významu pro racionální využití zdrojů samostatné vrstevní energie a navržení optimálního způsobu těžby včetně aplikace následných druhotných, resp. tercierních metod. Na základě získaných poznatků pak musí být studenti schopni provést i kritickou analýzu možných vlivů těžební činnosti na okolní životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Metody určování základních fyzikálních vlastností kolektorských hornin a tekutin, základy techniky a technologie těžby kapalin a plynů, těžba samotokem, kompresorová těžba, mechanizované způsoby těžby, racionální využití zdrojů vrstevní energie, intenzifikace přítoku k sondám, druhotné a tercierní těžební metody, sběr, doprava a úprava uhlovodíků, podzemní opravy sond, těžba metanu formou povrchové degazace uhelných slojí, vliv těžební činnosti na životní prostředí.

Povinná literatura:

BUJOK, P., BITTNER, R., DORDA, P.: Těžba a vtlačování tekutin (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1994 Kolektiv autorů: Naftový průmysl na území Československa. MND Hodonín, 1985 Kolektiv autorů: Plynárenská příručka (150 let plynárenství v Čechách a na Moravě). Gas, Praha, 1997 ĎURICA D. et al.: Ložiska ropy a zemného plynu v Strednej Európe. ALFA Bratislava, 1986 OBRUČA, M., BUJOK, P.: Metody zvyšování propustnosti kolektorských vrstev (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1995 ČECH, M., FOŠENBAUER, P., PETROŠ, J.: Tranzitní plynovod 1970-2010 ČPS, Praha, 2010, ss. 56 PINKA, J., WITTENBERGER, G., ENGEL, J.: Dobývanie ložísk vrtmi. AMS, F BERG, TU Košice, 2006, ss. 227

Doporučená literatura:

KLEMPA, M.; ZEMAN, J.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie vrtných prací - multimediální text. Projekt FRVŠ č. 960/2011. Dostupné: http://geologie.vsb.cz/TECHHLDOB/index.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah a zaměření předmětu, perspektivy těžby, teorie vzniku uhlovodíků 2. Přehled ložisek uhlovodíků v ČR, hlavní ropoplynonosné provincie ve světě 3. Vlastnosti geohydrodynamických systémů 4. Režimy ropných a plynových ložisek 5. Příprava sond k těžbě, metody výzkumu kolektorských vrstev a sond 6. Metody výpočtu zásob kapalin a plynů 7. Způsoby těžby uhlovodíků, samočinný způsob těžby 8. Kompresorová těžba, Těžba hlubinnými čerpadly 9. Metody intenzifikace přítoku k sondám 10. Druhy a podstata podzemních oprav sond 11. Metody udržování ložiskových tlaků, druhotné a tercierní těžební metody 12. Sběr a úprava ropy a zemního plynu 13. Těžba metanu z uhelných slojí 14. Vliv těžby uhlovodíků na životní prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku