541-0592/03 – Výpočetní technika (VýpTech)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NIE096 Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Informovat o základních pojmech jak v hardware, tak i software v oblasti současné výpočetní techniky. Seznamovat především s použitelným technickým vybavením, se kterým se absolventi mohou setkat ve svém oboru v praxi, s principem vstupu a výstupu zvláště různých druhů grafických informací, a s metodami jejich zpracování počítačovém prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět informuje o základních pojmech jak v hardware, tak i software v oblasti současné výpočetní techniky. Nemá pevnou osnovu, protože je neustále inovován v souladu s rozvojem zvláště personální techniky. Seznamuje především s použitelným technickým vybavením, se kterým se absolventi mohou setkat ve svém oboru v praxi, s principem vstupu a výstupu zvláště různých druhů grafických informací, a s metodami jejich zpracování v počítačovém prostředí. Dobrá technická vybavenost katedry dovoluje i praktickou práci s většinou popisovaných zařízení. V oblasti software uvádí předmět minimální základy algoritmizace a principy programování ve vyšších programovacích jazycích.

Povinná literatura:

KALUŽA, J., KALUŽOVÁ, L., MAŇASOVÁ, Š.: Informatika. ISBN 8024807637. VŠB, Ostrava, 2005. MERTA, A., MERTOVÁ, D.: Anglicko-český slovník informatiky. ISBN 8021200006. Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Praha, 1988. STANĚK, F., STAŇKOVÁ, J.: Vytváření a realizace algoritmů. ISBN 8070785063. VŠB, Ostrava, 1998. HOMOLA, V.: Učební texty na školním serveru. Dostupné na http://homel.vsb.cz/~hom50. Web VŠB, Ostrava, 2005-2009.

Doporučená literatura:

KALUŽA, J., KALUŽOVÁ, L., MAŇASOVÁ, Š.: Informatika. ISBN 8024807637. VŠB, Ostrava, 2005. MERTA, A., MERTOVÁ, D.: Anglicko-český slovník informatiky. ISBN 8021200006. Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Praha, 1988. HOMOLA, V.: Učební texty na školním serveru. Dostupné na http://homel.vsb.cz/~hom50. Web VŠB, Ostrava, 2005-2009.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálního projektu zpracovaném v programu MS Word. Studium předmětu je zakončeno písemnou zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární projekt na zadané téma a písemná zkouška prověřující znalosti v rozsahu obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.-2. Základní pojmy v oblasti hardware. 3. Základní stavební komponenty PC. 4.- 5.Vstupní zařízení, zvláště grafické. 6. - 7.Výstupní zařízení, zvláště tiskárny a plottery. 8. Zpracování textů: vstup vč. OCR, zpracování a uchování, výstup. 9.- 10. Základní typy grafických souborů a postup jejich zpracování. 11. - 12. Problematika pohyblivého 2D obrazu, úvod do 3D grafiky a zvuku. 13. - 14. Základy tvorby software; pojmy algoritmizace, programovací jazyky, překlad a interpretace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Zpracování a odprezentování projektu zadaného na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho odprezentování v dohodnutém termínu. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní