541-0596/03 – Technologie vrtných prací (TVP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
POS0046 doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty charakterizovat a popsat jednotlivé vrtné technologie, provést jejich srovnání a vysvětlit principy, podle kterých jsou vybírány pro různé účely vrtných prací. Na praktických příkladech musí dokázat ilustrovat oblasti jejich použití. Studenti musí umět využít svých teoretických znalostí získaných studiem problematiky vrtných technologií a dokázat je praktikovat při výpočtových i praktických cvičeních, vypíchnout důležité problémy vrtných prací, tyto analyzovat a na základě syntézy zpracovat jim zadané úkoly ve formě elaborátů. Studenti se mají v neposlední řadě naučit umět posoudit význam informací, které získávají v průběhu studia, tyto shrnout, porovnat a vybrat z nich ty, které jsou podstatné pro jejich další odborný růst.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Účelem studia tohoto předmětu je získání základních informací o vrtných technologiích a technických prostředcích používaných v různých variantách ve vrtné praxi, zejména o technologiích spojených s geologickými, geotechnickými, inženýrsko-geologickými, hydrogeologickými a dalšími pracemi. Vedle vrtných prací, zaměřených na oblast vrtného průzkumu bude hlavní pozornost věnována zejména technologiím používaným při vrtání v lomech, ve stavebnictví, při vrtání vrtů na vodu a hloubení vrtů v podzemí. Jedná se zejména o jádrové a plnoprofilové vrtání v různých variantách – rotační, příklepné a rotačně příklepné vrtání. Pozornost bude věnována především vrtným soupravám, vrtným nástrojům, sestavám vrtných kolon, pažnicovým kolonám atd. Část osnov předmětu bude věnována studiu nových technologií vrtání, především vrtání pomocí ponorných vrtacích kladiv, která představují v současné době jednu z moderních technologií nejvíce používaných ve vrtné praxi.

Povinná literatura:

Mazáč, J. (1991): Hlubinné vrtání. Vybrané kapitoly pro obor 21-10-8. Skripta HGF VŠB Ostrava Pinka, J., Wittenberger, G. Engel, J. (2006): Dobývanie ložísk vrtmi. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, ISBN 80-8073-625-1 Kalus, D. a kol. (1994): Technika a technologie vrtání (vybrané kapitoly). Skripta PGS, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava Mazáč, J. (2005): Drilling Technologies. Skripta HGF VŠB-TU Ostrava, 1. vydání, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava

Doporučená literatura:

Zeman, V. (1983): Průzkumné vrtání I – Technika a technologie jádrového vrtání. Skripta VŠB Ostrava Zeman, V. (1987): Hlubinné vrtání – I. díl – Základy projektování vrtů, rozpojitelnost hornin při vrtání, valivé vrtací nástroje, režim vrtání. Skripta VŠB Ostrava, Ediční středisko VŠB Ostrava Strniště, K. Šmolík, S. (1992): Hlbinné vrtanie, vysokoškolská učebnice, vydavatelství Alfa, Bratislava

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

studium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Způsoby hlubinného vrtání a druhy vrtů 2. Vrtné soupravy - hlavní typy VS, hlavní funkční celky VS 3. Základy technologie vrtání - rozpojitelnost hornin, druhy vrtných nástrojů, vrtná a pažnicová kolona, režim vrtání 4. Údaje získávané z vrtů 5. Vrtání v podmínkách lomového dobývání - druhy účelových vrtů a způsoby jejich provádění, vrty používané na lomech 6. Jádrové a bezjádrové vrtání vrtů na povrchu i v důlních podmínkách - konstrukce, vrtné nářadí, cementační práce ve vrtu, vrtné soupravy 7. Nové technologie vrtání používané ve vrtné praxi; ponorná vrtací kladiva, jejich konstrukční provedení a použití se zaměřením na povrchové vrtání v lomech i v důlním prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2009/2010 zimní