541-0598/02 – Světové nerostné surovinové zdroje (SNSZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JIR07 doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešet konkrétní otázky spojené s problematikou světových nerostných surovinových zdrojůů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Pojem zdroje a zásoby nerostných surovin. Světové zdroje, zásoby a těžba jednotlivých palivoenergetických, rudných, nerudných a hydrominerálních surovin. Hlavní průmyslové typy a jejich podíl na výši zdrojů, zásob a těžby celkově a podle hlavních současných a potenciálních producentů. Trendy vývoje zásob a těžby a faktory je ovlivňující. Problematika geograficky a geopoliticky nerovnoměrného rozmístění hlavních nerostných surovinových zdrojů. Problematika vztahu rozvojových a průmyslově vyspělých zemí ve vztahu k využívání nerostných surovinových zdrojů. Nerostné surovinové zdroje moří a oceánů. Faktory ovlivňující jejich budoucí využití. Využívání světových nerostných surovinových zdrojů a problematika trvale udržitelného rozvoje.

Povinná literatura:

Jirásek, J., Sivek, M.: Ložiska nerostů. Ostrava, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR& Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. Sivek, M.: Ekonomika nerostných surovin. Ostrava, VŠB – Technická univerzita, 2007, 206 s. + CD-ROM. Vaněček M. et al.:Nerostné suroviny světa: rudy a nerudy, Academia, Praha, 1995.

Doporučená literatura:

World Energy Outlook 1998 Edition, IEA/ OECD, 1998, Paris

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pojem zdroje a zásoby nerostných surovin. Jejich klasifikace. Světové zdroje, zásoby a těžba jednotlivých palivoenergetických, rudných, nerudných a hydrominerálních surovin. Hlavní průmyslové typy nerostných surovin a jejich podíl na výši zdrojů, zásob a těžby celkově a podle hlavních současných a potenciálních producentů. Trendy vývoje zásob nerostných surovina a faktory je ovlivňující. Trendy vývoje světové a domácí těžby nerostných surovin a faktory je ovlivňující. Problematika geograficky a geopoliticky nerovnoměrného rozmístění hlavních nerostných surovinových zdrojů. Problematika vztahu rozvojových a průmyslově vyspělých zemí ve vztahu k využívání nerostných surovinových zdrojů. Nerostné surovinové zdroje moří a oceánů. Faktory ovlivňující jejich budoucí využití. Využívání světových a domácích nerostných surovinových zdrojů ve vztahu ke koncepci trvale udržitelného rozvoje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.