541-0599/01 – Monitorovací systémy v HG, IG (MSHGIG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu jsou základní principy geotechnického monitoringu a monitoringu podzemních vod. Základní principy projektování monitorovacích systémů , přehled metod a přístrojového vybavení, které lze použít pro monitoring režimu podzemních vod včetně kvality vod. Metody a přístrojové vybavení pro měření napětí v horninovém prostředí resp. ve výztuži, zatížení výztuže, deformací , sedání, vodních tlaků, proudění vody, seismické aktivity, radonu. Projektování monitoringu a jeho optimalizace pro různé účely v oblasti hydrogeologie a geotechniky Možnosti zpracování výsledných monitorovaných údajů, včetně případné inverzní analýzy a vytvoření informačních systémů.

Povinná literatura:

Šráček O., Datel J., Mls J. (2000): Kontaminační hydrogeologie. Nakladatelství Karolinum. Univerzita Karlova Praha Melioris L.,Mucha I.,Pospíšil: Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava/SNTL Praha 1986/1988 Krajča J. a kol.(1983) : Vzorkování přírodních vod. SNTL Praha.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Monitorovací sítě podzemních vod – základní principy projektování , stanovení cílů monitoringu a operačních plánů - Monitorování a vzorkování vadózní zóny, projekt monitorovacího vrtu, přístrojová technika, využití geofyzikálních metod - Vzorkování podzemních vod, projektování a interpretace měření hladin podzemních vod - Prostorová interpolace a extrapolace, zdroje chyb a omezení. Analýza časových řad - Analýza (optimalizace) četnosti vzorkování, optimalizace monitorovacích sítí, principy, příklady, praktická omezení. - Metody zpracování hydrogeologických dat, informační systémy. - Základní principy měřících systémů kontrolního sledování. - Měření původní napjatosti horninového masivu – metody deformační, kompenzační, odlehčovací, hydrofracturing. - Konvergenční měření, měření vzniku a deformačních projevů trhlin a poruch. - Extenzometrická a inklinometrická měření, monitorivání posunů horniny pomocí křehkých vodičů. - Monitoring napětí a zatížení výztuže - Monitorivání sedání a velkých deformací,kontrolní sledování teploty, seismické aktivity a radonu - Projektování monitoringu podzemních staveb, svahů a násypů.. Cvičení: - Praktické příklady využití postupů inverzní analýzy – metody regresní a korelační analýzy, přímé optimalizační postupy. - Zadání a zpracování zápočtového programu – návrh monitoringu dle zadané situace a zpracování inverzního výpočtu - Optimalizace četnosti vzorkování a monitorovacích sítí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku