541-0600/01 – Nerostná surovinová a energetická politika (NSEP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešet konkrétní otázky nerostné surovinové a energetické politiky.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Význam nerostných surovin pro ekonomiku státu a její dlouhodobou perspektivu. Vymezení pojmu nerostná surovinová a energetická politika. Jejich vztah k politice průmyslové. Hlavní rysy nerostné surovinové politiky České republiky. Hlavní zásady energetické politiky České republiky. Nerostné surovinové a energetické politiky zemí EU. Nerostné surovinové a energetické politiky zemí OECD. Základní rysy nerostné surovinové politiky vyspělých a rozvojových zemí. Základní rysy nerostné surovinové politiky zemí exportujících a importujících nerostné suroviny.

Povinná literatura:

Sivek, M.: Ekonomika nerostných surovin. Ostrava, VŠB – Technická univerzita, 2007. 206 s. + CD-ROM. Gocht, W.R.-Zantop, H.-Eggert, R.G.: International Mineral Economics. New York, Berlin, Heidelberg, Spring - Verlag, 1988, 271 p. MacDonell, L.J., Bates S.F. (eds.) : Natural resources policy and law. Washington, Island Press, 1993.

Doporučená literatura:

Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic: Surovinová politika v oblasti nerostných surovin. Available at www: http://www.mpo.cz/dokument6621.html (29.10. 2008). Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic: Státní energetická koncepce. Available at www: http://www.mpo.cz/dokument5903.html (27.1. 2009). International Energy Agency: Energy Policies of IEA Countries-Portugal. Available at www: http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2000/portugal2000.pdf (29.10.2008). Starý, J. et al.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2006). Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Význam nerostných surovin pro ekonomiku státu a její dlouhodobou perspektivu. Vymezení pojmu nerostná surovinová a energetická politika. Jejich vztah k politice průmyslové. Hlavní rysy nerostné surovinové politiky České republiky. Hlavní zásady energetické politiky České republiky. Nerostné surovinové a energetické politiky zemí EU. Nerostné surovinové a energetické politiky zemí OECD. Základní rysy nerostné surovinové politiky vyspělých a rozvojových zemí. Základní rysy nerostné surovinové politiky zemí exportujících a importujících nerostné suroviny.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku