541-0602/04 – Geostatistika (GEOSTAT)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POR041 Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
STA22 doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními vlastnosti a modelováním přírodních objektů, s nímž se mohou setkat v jiných předmětech studia i v praxi. Hlavní důraz je položen na vysvětlení podstaty geostatistických metod a jejich obecných vlastností. Studenti se naučí rozhodnout, která geostatistická metoda je vhodná při řešení konkrétního problému. Důležitou součástí předmětu je také seznámení se s využitím existujících programů určených pro geostatistické výpočty. První část předmětu se zabývá základními geostatistickými pojmy a učí, jak tyto pojmy chápat z teoretického i praktického hlediska. Ve druhé části předmětu se studenti naučí geostatistickému myšlení jako způsobu chápání procesů a dějů kolem nás seznámí se základními metodami získávání a analýzy geodat a osvojí si, jak lze tyto obecné postupy využít v jiných předmětech studia a v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Základní vlastnosti a modelování přírodních objektů. Úvod do geostatistiky. Náhodná funkce. Regionalizovaná proměnná. Stacionarita a intrinsekční hypotéza. Variogram. Dosah a zóna vlivu, anisotropie, drift, teoretické modely. Experimentální variogram. Strukturální analýza. Rozptyl jako funkce velikosti bloku. Lokální odhady – krigování. Základní krigování. Bodový a blokový odhad. Jednoduché krigování. Univerzální krigování. Kokriging. Nelineární krigování. Lognormální krigování. Indikátorové krigování. Soft kriging. Pravděpodobnostní krigování. Cross validation. Principy stochastických simulačních postupů. Sekvenční Gaussovská simulace (SGSIM) a přímá sekvenční simulace (DSSIM).

Povinná literatura:

STANĚK, F.: Tvorba modelu ložiska uhlí a způsoby jeho hodnocení. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hornicko-geologická, monografie 14, 2005. REMY, N., BOUCHER, A., WU, J.: Applied geostatistics with SGeMS: a user's guide. New York: Cambridge University Press, 2009. ARMSTRONG, M.: Basic Linear Geostatistics. Berlin, 1998. DEUTSCH, C., V.: Geostatistical Reservoir modeling. Oxford, 2002.

Doporučená literatura:

JEŽEK, J.: Geostatistika a prostorová interpolace. Karolinum, 2015. CLARK, I., HARPER, W.,V.: Practical Geostatistics. Ecosse North America Llc, Columbus Ohio, USA, 2000. KITANIDIS, P.,K.: Introduction to Geostatistics: Applications to Hydrogeology. New York, 1997. WEBSTER, R., OLIVER, M. A.: Geostatistics for Environmental Scientists. Wiley, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování písemných testů a ústní zkouška.

E-learning

\\msad.vsb.cz\vsb\hgf\541\stud_mat

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na seminářích a úspěšné absolvování písemných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy teorie pravděpodobnosti. 2. Základní pojmy matematické statistiky, matematická statistika v geologii. 3. Základní vlastnosti a modelování geologických těles. Úvod do geostatistiky. Vývoj a praktický význam. Aplikace geostatistiky v geologii, báňském průmyslu a v dalších oborech. 4. Náhodná funkce. Prostorová proměnná veličina. 5. Charakteristiky náhodné funkce. 6. Stacionarita náhodné funkce a intrinsekční hypotéza. 7. Empirický (experimentální) a teoretický variogram. Typy teoretických variogramů. 8. Interpretace a průběh experimentálního variogramu. Drift. Strukturální analýza – definice a úkoly. 9. Lineární geostatistické krigovací postupy – princip, typ distribuce vstupních dat, bodový a blokový odhad. 10. Základní a univerzální krigování. 11. Další typy krigování. Metoda cross validation. 12. Obecný postup a příklady aplikace krigování. Globální odhady. Omezení krigování. 13. Principy stochastických simulačních postupů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení je povinná, maximální přípustná omluvená neúčast je 20%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínky pro absolvování předmětu Zápočet: - Vypracování a obhájení zadaných programů. Zkouška: - Úspěšné zvládnutí písemné části zkoušky. - Zodpovězení zadaných doplňujících otázek podle zveřejněného seznamu otázek. Účast na cvičeních: V maximální možné míře (minimálně pro seznámení se zadáními programů). Ostatní formou individuálních konzultací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.