541-0602/04 – Geostatistika (GEOSTAT)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA22 doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními vlastnosti a modelováním přírodních objektů, s nímž se mohou setkat v jiných předmětech studia i v praxi. Hlavní důraz je položen na vysvětlení podstaty geostatistických metod a jejich obecných vlastností. Studenti se naučí rozhodnout, která geostatistická metoda je vhodná při řešení konkrétního problému. Důležitou součástí předmětu je také seznámení se s využitím existujících programů určených pro geostatistické výpočty. První část předmětu se zabývá základními geostatistickými pojmy a učí, jak tyto pojmy chápat z teoretického i praktického hlediska. Ve druhé části předmětu se studenti naučí geostatistickému myšlení jako způsobu chápání procesů a dějů kolem nás seznámí se základními metodami získávání a analýzy geodat a osvojí si, jak lze tyto obecné postupy využít v jiných předmětech studia a v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Základní vlastnosti a modelování přírodních objektů. Úvod do geostatistiky. Náhodná funkce. Regionalizovaná proměnná. Stacionarita a intrinsekční hypotéza. Variogram. Dosah a zóna vlivu, anisotropie, drift, teoretické modely. Experimentální variogram. Strukturální analýza. Rozptyl jako funkce velikosti bloku. Lokální odhady – krigování. Základní krigování. Bodový a blokový odhad. Jednoduché krigování. Univerzální krigování. Kokriging. Nelineární krigování. Lognormální krigování. Indikátorové krigování. Soft kriging. Pravděpodobnostní krigování. Cross validation. Principy stochastických simulačních postupů. Sekvenční Gaussovská simulace (SGSIM) a přímá sekvenční simulace (DSSIM).

Povinná literatura:

STANĚK, F.: Tvorba modelu ložiska uhlí a způsoby jeho hodnocení. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hornicko-geologická, monografie 14, 2005. REMY, N., BOUCHER, A., WU, J.: Applied geostatistics with SGeMS: a user's guide. New York: Cambridge University Press, 2009. ARMSTRONG, M.: Basic Linear Geostatistics. Berlin, 1998. DEUTSCH, C., V.: Geostatistical Reservoir modeling. Oxford, 2002.

Doporučená literatura:

JEŽEK, J.: Geostatistika a prostorová interpolace. Karolinum, 2015. CLARK, I., HARPER, W.,V.: Practical Geostatistics. Ecosse North America Llc, Columbus Ohio, USA, 2000. KITANIDIS, P.,K.: Introduction to Geostatistics: Applications to Hydrogeology. New York, 1997. WEBSTER, R., OLIVER, M. A.: Geostatistics for Environmental Scientists. Wiley, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování písemných testů a ústní zkouška.

E-learning

\\geolserv\PRENOSY\Statistika

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na seminářích a úspěšné absolvování písemných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy teorie pravděpodobnosti. 2. Základní pojmy matematické statistiky, matematická statistika v geologii. 3. Základní vlastnosti a modelování geologických těles. Úvod do geostatistiky. Vývoj a praktický význam. Aplikace geostatistiky v geologii, báňském průmyslu a v dalších oborech. 4. Náhodná funkce. Prostorová proměnná veličina. 5. Charakteristiky náhodné funkce. 6. Stacionarita náhodné funkce a intrinsekční hypotéza. 7. Empirický (experimentální) a teoretický variogram. Typy teoretických variogramů. 8. Interpretace a průběh experimentálního variogramu. Drift. Strukturální analýza – definice a úkoly. 9. Lineární geostatistické krigovací postupy – princip, typ distribuce vstupních dat, bodový a blokový odhad. 10. Základní a univerzální krigování. 11. Další typy krigování. 12. Metoda cross validation. 13. Obecný postup a příklady aplikace krigování. Globální odhady. Omezení krigování. 14. Principy stochastických simulačních postupů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení je povinná, maximální přípustná omluvená neúčast je 20%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínky pro absolvování předmětu Zápočet: - Úspěšné zvládnutí dvou testů v průběhu semestru. - Vypracování a obhájení zadaných programů. Zkouška: - Úspěšné zvládnutí písemné části zkoušky. - Zodpovězení zadaných doplňujících otázek podle zveřejněného seznamu otázek. Účast na cvičeních: V maximální možné míře (minimálně pro napsání testů a seznámení se zadáními programů). Ostatní formou individuálních konzultací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.