541-0605/02 – Projektování otvírky ložisek uhlovodíků (PO)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuRNDr. Vladimír Opletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi a způsoby optimální otvírky ložisek ropy a plynu a to zejména v návaznosti na racionální systémy rozmístění těžebních sond v souvislosti s výskytem různých typů režimu práce ložiska. Studenti získají základní znalosti, které jim umožní definovat jednotlivé použité technické prostředky a technologické postupy. Musí být schopni analyticky posoudit vstupní informace, utřídit je a diferencovat je na významné a nepodstatné. Tyto návyky pak uplatňovat i ve své další profesní činnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah předmětu, základní pojmy, oprávněnost nutnosti racionální otvírky ložisek uhlovodíků, základy jejího komplexního řešení, geologické podmínky otvírky, hydrodynamické podmínky otvírky, racionální systémy rozmístění sond na ložiscích s různými typy režimů, výpočty těžebních kapacit sond v závislosti na době těžby, vliv asymetrie hranic ložiska a anizotropie kolektoru na způsob rozmístění sond, vliv hydrodynamické nedokonalosti sond na jejich těžbu, aplikace metod udržování vrstevních tlaků, modelování otvírky ropných a plynových ložisek, ekonomika otvírky ložisek, komplexní metoda projektování způsobu otvírky ložisek, příklady komplexního projektování otvírky, pozorování a kontrola průběhu odtěžování ložisek, ochrana ložisek v průběhu těžby, ekologické aspekty těžby kapalných a plynných uhlovodíků.

Povinná literatura:

BUJOK, P., DORDA, O.: Základy těžby a vtlačování plynu. Skripta PGS, VŠB Ostrava 1995. HUČKO, L., BUJOK, P., KAŇA, J.: Modelování činnosti PZP. Skripta PGS, VŠB Ostrava 1995. PINKA, J., SIDOROVÁ, M., DUDLA, N.A.: Vrtné súpravy a ich diagnostikovanie. EQUILIBRIA, Košice, 2009. LYONS, WILLIAM C. PLISGA, GARY J. LORENZ, MICHAEL D.: Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering (3rd Edition). Elsevier, 2016.

Doporučená literatura:

KLEMPA, M.; ZEMAN, J.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie vrtných prací - multimediální text. Projekt FRVŠ č. 960/2011. BUJOK, P. et al.: Projektování výstavby a provozu podzemních zásobníků plynu (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB Ostrava, 1985. DAKE, L.P.: Fundamentals of Reservoir Engineering. Elsevier, 1978. LYONS, WILLIAM C. PLISGA, GARY J. LORENZ, MICHAEL D.: Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering (3rd Edition). Elsevier, 2016.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání všech správně vypracovaných zadání cvičení s aktivní účastí. Podmínkou konání zkoušky je splněný zápočet. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah předmětu, základní pojmy 2. Oprávněnost nutnosti racionální otvírky ložisek uhlovodíků, základy jejího komplexního řešení 3. Geologické podmínky otvírky. Hydrodynamické podmínky otvírky 4. Racionální systémy rozmístění sond na ložiscích s různými typy režimů 5. Výpočty těžebních kapacit sond v závislosti na době těžby 6. Vliv asymetrie hranic ložiska a anizotropie kolektoru na způsob rozmístění sond 7. Vliv hydrodynamické nedokonalosti sond na jejich těžbu 8. Aplikace metod udržování vrstevních tlaků. Modelování otvírky ropných a plynových ložisek 9. Ekonomika otvírky ložisek 10. Komplexní metoda projektování způsobu otvírky ložisek 11. Příklady komplexního projektování otvírky 12. Pozorování a kontrola průběhu odtěžování ložisek 13. Ochrana ložisek v průběhu těžby 14. Ekologické aspekty těžby kapalných a plynných uhlovodíků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: attendance at lectures recommended, other forms of teaching min. 75% účast na přednáškách doporučená, na ostatních formách výuky min. 75%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na dohodnutých řízených konzultacích 100%. Zpracování seminárních prací podle zadání. Prezentace výsledků seminárních prací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.