541-0605/03 – Projektování otvírky ložisek uhlovodíků (PO)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi a způsoby optimální otvírky ložisek ropy a plynu a to zejména v návaznosti na racionální systémy rozmístění těžebních sond v souvislosti s výskytem různých typů režimu práce ložiska. Studenti získají základní znalosti, které jim umožní definovat jednotlivé použité technické prostředky a technologické postupy. Musí být schopni analyticky posoudit vstupní informace, utřídit je a diferencovat je na významné a nepodstatné. Tyto návyky pak uplatňovat i ve své další profesní činnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah předmětu, základní pojmy, oprávněnost nutnosti racionální otvírky ložisek uhlovodíků, základy jejího komplexního řešení, geologické podmínky otvírky, hydrodynamické podmínky otvírky, racionální systémy rozmístění sond na ložiscích s různými typy režimů, výpočty těžebních kapacit sond v závislosti na době těžby, vliv asymetrie hranic ložiska a anizotropie kolektoru na způsob rozmístění sond, vliv hydrodynamické nedokonalosti sond na jejich těžbu, aplikace metod udržování vrstevních tlaků, modelování otvírky ropných a plynových ložisek, ekonomika otvírky ložisek, komplexní metoda projektování způsobu otvírky ložisek, příklady komplexního projektování otvírky, pozorování a kontrola průběhu odtěžování ložisek, ochrana ložisek v průběhu těžby, ekologické aspekty těžby kapalných a plynných uhlovodíků.

Povinná literatura:

BUJOK, P., DORDA, O.: Základy těžby a vtlačování plynu. Skripta PGS, VŠB Ostrava 1995. HUČKO, L., BUJOK, P., KAŇA, J.: Modelování činnosti PZP. Skripta PGS, VŠB Ostrava 1995. PINKA, J., SIDOROVÁ, M., DUDLA, N.A.: Vrtné súpravy a ich diagnostikovanie. EQUILIBRIA, Košice, 2009. LYONS, WILLIAM C. PLISGA, GARY J. LORENZ, MICHAEL D.: Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering (3rd Edition). Elsevier, 2016.

Doporučená literatura:

KLEMPA, M.; ZEMAN, J.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie vrtných prací - multimediální text. Projekt FRVŠ č. 960/2011. BUJOK, P. et al.: Projektování výstavby a provozu podzemních zásobníků plynu (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB Ostrava, 1985. DAKE, L.P.: Fundamentals of Reservoir Engineering. Elsevier, 1978. LYONS, WILLIAM C. PLISGA, GARY J. LORENZ, MICHAEL D.: Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering (3rd Edition). Elsevier, 2016.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah předmětu, základní pojmy 2. Oprávněnost nutnosti racionální otvírky ložisek uhlovodíků, základy jejího komplexního řešení 3. Geologické podmínky otvírky. Hydrodynamické podmínky otvírky 4. Racionální systémy rozmístění sond na ložiscích s různými typy režimů 5. Výpočty těžebních kapacit sond v závislosti na době těžby 6. Vliv asymetrie hranic ložiska a anizotropie kolektoru na způsob rozmístění sond 7. Vliv hydrodynamické nedokonalosti sond na jejich těžbu 8. Aplikace metod udržování vrstevních tlaků. Modelování otvírky ropných a plynových ložisek 9. Ekonomika otvírky ložisek 10. Komplexní metoda projektování způsobu otvírky ložisek 11. Příklady komplexního projektování otvírky 12. Pozorování a kontrola průběhu odtěžování ložisek 13. Ochrana ložisek v průběhu těžby 14. Ekologické aspekty těžby kapalných a plynných uhlovodíků

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku