541-0607/01 – Buildings Raw-materials (NSS)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Miroslav Palas, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OVC54 Ing. Pavla Ovčaří, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

x

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Definice pojmu stavební surovina. Přírodní kámen a jeho klasifikace. Suroviny pro výrobu umělého kameniva. Suroviny pro výrobu maltovin a pojiv (vápno, cement, sádra). Technické vlastnostni stavebních hmot. Hlavní stavební suroviny (hlubinné vyvřeliny, žilné vyvřeliny, výlevné vyvřeliny, sedimentární horniny, metamorfované horniny). Přehled české základny stavebních surovin a jejich postavení v českých nerostných surovinových zdrojích. Metody mineralogicko - petrografického hodnocení nerostných stavebních surovin. Metody fyzikálně mechanického hodnocení nerostných stavebních surovin. Přehled základních norem určujících kvalitativní charakteristiku nerostných stavebních surovin.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner