541-0609/01 – Statistika a informatika (St&Inf)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Michal Matloch Porzer, Ph.D.Garant verze předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit s tradičními i neparametrickými metodami statistiky pro hodnocení geo-jevů. Sjednotit znalosti v oblasti současného stavu informatiky, doplnit o aktuální znalosti a dovednosti vyžadované v dalších odborných studijních předmětech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává především základní informace o účelu a nástrojích statistiky. Zavádí základní statistické pojmy, charakteristiky a vztahy mezi nimi. Definuje metody výpočtu některých charakteristik a přibližuje metodiku sběru dat, jejich statistické vyhodnocení a interpretaci v praxi. Protože jde o jediný matematicky zaměřený předmět v průběhu studia, obsahuje i výklad fundamentů matematiky s důrazem na aplikaci při výstavbě (obecných) vědních disciplin. Informatická část tohoto předmětu pak při cvičeních v počítačové učebně seznamuje se základy informatiky a její praktické aplikace zvláště při zpracování dat a čerpání informací z různých informačních zdrojů různými nástroji, zejména z vlastních datových zdrojů a zdrojů Internetu. Konkrétní obsah této části je každoročně upravován podle vývoje a stavu současné výpočetní techniky a možností provozovaných počítačových sítí.

Povinná literatura:

Drozdová, J. - Homola, V.: Statistika pro Geovědní a montánní turismus. ISBN 978-80-248-4067-3. VŠB Ostrava, 2017. Drozdová, J. - Homola, V.: Informatika pro Geovědní a montánní turismus. VŠB Ostrava, 2017. Dostupné na http://homel.vsb.cz/~hom50/INFOGMT. Schejbal, C. - Homola, V. - Staněk, F.: Geoinformatika. ISBN 8096761188. PONT, Košice, 2004. Schejbal, C.: Úvod do geostatistiky. ISBN 8070783257. VŠB, Ostrava, 1996.

Doporučená literatura:

Rektorys, K. a kol.: Přehled užité matematiky I, II. ISBN 8071961809. Prometheus, Praha, 2000. Kaluža, J. - Kalužová, L. - Maňasová, Š.: Informatika. ISBN 8024807637. VŠB, Ostrava, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teorie množin. Kartézský součin, realce, vlastnosti relací. Zobrazení, operace. Základy relačních databází. Popisná a matematická statistika. Základní statistické charakteristiky jednorozměrného statistického souboru. Dvourozměrný statistický soubor. Interpolace, extrapolace, aproximace. Lineární regrese. Trojrozměrný statistický soubor. Odhady hodnot, metody dopočtu v síti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.