541-0702/01 – Bachelor thesis seminar (SBP)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
NIE096 Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 0+20

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to teach student how to compile thesis and aply practical knowledge

Teaching methods

Tutorials
Terrain work
Other activities

Summary

Náplní předmětu „Bakalářský seminář" je připravit studenty ke státním závěrečným zkouškám, jejichž součástí je i obhajoba bakalářské práce. Obsahem předmětu je prezentace hlavních zásad přípravy bakalářské práce, tzn. její struktura, obsah teoretické části, seznámení s příslušnou směrnicí fakulty, obsah praktické/experimentální části bakalářské práce, zásady citování dle ČSN ISO 690, práce s literárními zdroji.

Compulsory literature:

According to supervisor orders.

Recommended literature:

According to supervisor orders.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Aktivní účast na cvičeních, příprava podkladů pro zpracování bakalářské práce, experimentální část zpracování, rešerše současného stavu řešené problematiky, průběžná prezentace a konzultace výsledků bakalářské práce, kontrola správnosti závěrů a výsledků BP.

E-learning

Other requirements

According to supervisor orders.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

According to individual instructions of supervisor.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 85  85
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3914R024) Landscape water management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3914R024) Landscape water management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3914R024) Landscape water management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner