541-0702/03 – Bachelor thesis seminar (SBP)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
NIE096 Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to teach student how to compile thesis and aply practical knowledge

Teaching methods

Tutorials
Terrain work
Other activities

Summary

Náplní předmětu „Bakalářský seminář" je připravit studenty ke státním závěrečným zkouškám, jejichž součástí je i obhajoba bakalářské práce. Obsahem předmětu je prezentace hlavních zásad přípravy bakalářské práce, tzn. její struktura, obsah teoretické části, seznámení s příslušnou směrnicí fakulty, obsah praktické/experimentální části bakalářské práce, zásady citování dle ČSN ISO 690, práce s literárními zdroji.

Compulsory literature:

According to supervisor orders.

Recommended literature:

According to supervisor orders.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Aktivní účast na cvičeních, příprava podkladů pro zpracování bakalářské práce, experimentální část zpracování, rešerše současného stavu řešené problematiky, průběžná prezentace a konzultace výsledků bakalářské práce, kontrola správnosti závěrů a výsledků BP.

E-learning

Other requirements

According to supervisor orders.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

According to individual instructions of supervisor.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 85  85 3
Mandatory attendence participation: Consultation with the supervisor.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Consultation with the supervisor.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (B1088A330001) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B1088A330001) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1088A330001) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B1088A330001) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B1088A330001) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B1088A330001) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B1088A330001) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Summer
2021/2022 Summer