541-0702/04 – Bachelor thesis seminar (SBP)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+28
Part-time Credit 0+28

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to teach student how to compile thesis and aply practical knowledge

Teaching methods

Tutorials
Terrain work
Other activities

Summary

Náplní předmětu „Bakalářský seminář" je připravit studenty ke státním závěrečným zkouškám, jejichž součástí je i obhajoba bakalářské práce. Obsahem předmětu je prezentace hlavních zásad přípravy bakalářské práce, tzn. její struktura, obsah teoretické části, seznámení s příslušnou směrnicí fakulty, obsah praktické/experimentální části bakalářské práce, zásady citování dle ČSN ISO 690, práce s literárními zdroji.

Compulsory literature:

According to supervisor orders.

Recommended literature:

According to supervisor orders.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Odevzdání bakalářské práce v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku.

E-learning

Other requirements

According to supervisor orders.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

According to individual instructions of supervisor.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 85  85
Mandatory attendence parzicipation: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner