541-0703/01 – Seminář k diplomové práci (SDP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity15
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
NIE096 Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+30

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vytvoření a zajištění podmínek pro vypracování diplomové práce.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Náplní předmětu je vytvoření a zajištění podmínek pro vypracování diplomové práce, zvláště v případě, kdy je praktická činnost uskutečňována v odborných organizacích, firmách v terénu atp. Souborový seminář v rozsahu 2 hodin s prezentací formální stránky zpracované diplomové práce.

Povinná literatura:

Dle pokynů vedoucího.

Doporučená literatura:

HGF_SME_15_001:Pokyny pro zpracování závěrečných prací. Odborná literatura dle pokynů vedoucího.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdaná diplomová práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Dle pokynů vedoucího. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání diplomové práce dle směrnice HGF VŠB-TUO (HGF_SME_15_001) "Pokyny pro zpracování závěrečných prací".

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Aktivní práce na zadání diplomové práce dle pokynů vedoucího diplomové práce. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání diplomové práce dle směrnice HGF VŠB-TUO (HGF_SME_15_001) "Pokyny pro zpracování závěrečných prací".

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: Konzultace s vedoucím práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Konzultace s vedoucím práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330035) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330035) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330035) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330035) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330035) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní