541-0888/01 – Expertní systémy v GIS (ES_GIS_D)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity0
Garant předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA22 doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem první části předmětu je seznámit posluchače s řešením expertních úloh, s nimiž se mohou setkat v jiných předmětech studia a v praxi. Hlavní důraz je položen na vysvětlení podstaty jednotlivých metod hledání řešení a jejich obecných vlastností. Studenti se naučí rozhodnout, která metoda je vhodná při řešení konkrétního problému. Důležitou součástí výkladu je také algoritmická implementace v jazyku PROLOG a seznámení se s využitím existujících expertních systémů. Druhá část předmětu se zabývá základními typy neuronových sítí a učí, jak je chápat z teoretického i praktického hlediska. Studenti si osvojí, jak lze tyto obecné postupy využít v jiných předmětech studia a v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Úvod do umělé inteligence. Jazyky umělé inteligence. Úvod do PROLOGu. Metody hledání řešení. Charakteristika, vlastnosti a architektura expertních systémů. Reprezentace znalostí. Pravidla a inferenční sítě. Řídící mechanizmy. Neuronové sítě. Modely neuronů. Perceptron. Adaptace perceptronu. Hebbův algoritmus. Widrow-Hoffovo učení lineárního neuronu. Vícevrstvé topologie. Metoda Backpropagation. Parametrická Backpropagation. Implementace neuronů s intervalovým stavem excitace. Zobecnělá metoda Backpropagation pro neuronové sítě s neurčitostí. Rekuretní vícevrstvé neuronové sítě. Kohonenovo učení a samoorganizující se neuronové sítě. LVQ modely a Counter-propagation Hopfieldovy sítě. Boltzmannův stroj. Dvousměrná asociativní paměť. Adaptivní rezonanční teorie. Objektově-orientovaný přístup k modelování neuronových sítí. Expertní systémy využívající neuronové sítě. Neuronové zpracování obrazové informace.

Povinná literatura:

Šnorek, M., Jiřina, M.: Neuronové sítě a neuropočítače. Skriptum ČVUT. Praha, 1998. Vondrák, I.: Umělá inteligence a neuronové sítě. Skriptum VŠB - TU Ostrava, 2002, 139 s.

Doporučená literatura:

Dvořák, J.: Expertní systémy. Online dokument, VUT Brno, 2004. http://www.uai.fme.vutbr.cz/~jdvorak/Opory/ExpertniSystemy.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Jazyky umělé inteligence. Metody hledání řešení. Charakteristika, vlastnosti a architektura expertních systémů. Reprezentace znalostí. Pravidla a inferenční sítě. Řídící mechanismy. Neuronové sítě. Modely neuronů. Vícevrstvé topologie. Metody Backpropagation. Parametrická Backpropagation. Implementace neuronů s intervalovým stavem excitace. Zobecnělá metoda Backpropagation pro neuronové sítě s neurčitostí. Rekurentní vícevrstvé neuronové sítě. Kohonenovo učení a samoorganizující se neuronové sítě. LVQ modely a counter-propagation Hopfieldovy sítě. Boltzmannův stroj. Dvousměrná asociativní paměť. Adaptivní rezonanční teorie. Objektově-orientovaný přístup k modelování neuronových sítí. Expertní systémy využívající neurovné sítě. Neuronové zpracování obrazové informace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku