541-0898/02 – Geofyzikální průzkum (GFP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL06 Ing. Aleš Poláček, CSc.
POS0188 doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doktorand zvládne plánovat komplexy geofyzikálních metod na řešení základních úloh inženýrskogeologického, hydrogeologického a ložiskového průzkumu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Podle zaměření doktoranda a jeho práce bude náplní tohoto předmětu problematika využití geofyzikálních metod pro řešení okruhu problémů pro daný účel průzkumu, včetně specifických metodik měření, zpracování dat i komplexní geologicko-geofyzikální, geotechnicko-geofyzikální či jiný typ xx-geofyzikální.

Povinná literatura:

POSPÍŠIL, L.: Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, 2007, Fakulta stavební VUT v Brně, 1-218. MAREŠ, S. a kol.: Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii. 1983, SNTL, Praha, 1-198. MÜLLER, K., M.OKÁL, L.HOFRICHTEROVÁ: Základy hornické geofyziky. 1985, SNTL/Alfa, Praha, 1-220.

Doporučená literatura:

MILSOM, J.: Field Geophysics, 2003, Published by John Wiley&Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester,West Sussex PO19 8SQ, England, 1-321. REEVES, C.: Aeromagnetic Surveys - Principles, Practice&Interpretation. 2006, Earthworks, Published by Getech, Leeds, 1-155. TELFORD, W. M., L. P.GELDART, R. E.SHERIFF: Applied Geophysisc, Second Edition, 2001, Published by The Press Syndicate o fthe University of Cambridge, United Kingdom, 1-491. MCCANN, D. M.: Modern Geophysics in Engineering Geology. London : Geological Society, 1997. Internet Resource, ComputerFile, 1-287. MAREŠ, S. a kol.: Úvod do užité geofyziky. 1990, SNTL, Praha, 1-672.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Problematika geofyzikálního průzkumu pro inženýrskogeologické účely 2. Metodika, technika a organizace prací při řešení inženýrskogeologických úkolů (sestavování inženýrskogeologických map, průzkum tras liniových staveb, průzkum stability svahů, průzkum základových půd pro plošnou povrchovou zástavbu, průzkum pro hydrotechnické stavby a podzemní stavby, průzkum prostředí v souvislosti s ochranou životního prostředí) 3. Problematika geofyzikálního průzkumu pro hydrogeologické účely 4. Metodika, technika a organizace prací při řešení inženýrskogeologických úkolů (Regionální a detailní hydrogeologický průzkum, Účelový hydrogeologický průzkum – termální a minerální vody, znečištění podzemních vod, meliorační průzkum, dynamika vody ve vrtu) 5. Problematika geofyzikálního průzkumu v ložiskové geologii 6. Metodika, technika a organizace prací při průzkumu ložisek ropy a uhlovodíků 7. Problematika geofyzikálního průzkumu ložisek ropy a uhlovodíků, 8. Metodika, technika a organizace prací při průzkumu rud a nerud. 9. Speciální geofyzikální metody (Povrchová geotermická měření, radiolokační metoda, penetrační karotáž, Geoakustická metoda, seismická a mikroseismologická metoda).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku