541-0900/01 – Měření v inženýrské geologii a geotechnice (MIGG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 35+0
distanční Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostmi měření v inženýrské geologii a geotechnice, které jim umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byli schopni je aplikovat v praktických činnostech oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na různá měření v jednotlivých úkolech inženýrské geologie a geotechniky. Během studia tohoto předmětu se studenti seznámí s definici monitoringu, jeho úkoly a cíli. Zaměří se na rozdílnost jednotlivých úkolu u opakovaných měření a monitoringu. Seznámí se s jednotlivými metodami měření, výběrem jednotlivých způsobů měření pro daný účel monitorování, vyhodnocováním monitorovacích měření, úpravami monitorovacího systému a v neposlední řadě s úkoly varovných stavů a jejich stanovení.

Povinná literatura:

GERMAINE, J. T., GERMAINE, A. V. Geotechnical laboratory measurements for engineers. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2009, 351 p. ISBN 04-701-5093-9 ROZSYPAL, A. Měření v inženýrské geologii. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1990, 123s. ROZSYPAL, A. Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Bratislava: Jaga group, 2001, 198 s. ISBN 80-889-0544-3 MATYS, M., ŤAVODA, O, CUNINKA, M. Poľné skúšky zemín: vysokoškolská učebnice pro přírodovědecké fakulty. 1. vyd., Bratislava: Alfa, 1990, 303 s. Edícia stavebníckej literatúry (Alfa). ISBN 80-050-0647-0

Doporučená literatura:

MAREŠ, S. a kol. Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii: vysokoškolská učebnice pro přírodovědecké fakulty. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1983, 197 s. ISBN 80-889-0544-3 KOŘÍNEK, R., ALDORF, J. Geotechnický monitoring. 1. vyd., VŠB-Technická univerzita Ostrava, 1994, 90 s. ISBN 80-707-8247-1 PETROŠ, V., KNEJZLÍK, J., MÜLLER, K. Geomechanický a geofyzikální monitoring. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2000, 42 s. ISBN 80-707-8768-6 MARSCHALKO, M., MÜLLEROVÁ, J., IDES, D. Svahové deformace - výukové multimediální texty. VŠB-Technická univerzita Ostrava: Fond rozvoje vysokých škol, 2002. Dostupné z:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Měření v jednotlivých úkolech inženýrské geologie a geotechniky. Definice monitoringu, jeho úkoly a cíle. Rozdílnost úkolu opakovaných měření a monitoringu. Metody měření, výběr jednotlivých způsobů měření pro daný účel monitorování. Vyhodnocování monitorovacích měření, úpravy monitorovacího systému. Úkoly varovných stavů a jejich stanovení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku