541-0900/02 – Měření v inženýrské geologii a geotechnice (MIGG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostmi měření v inženýrské geologii a geotechnice, které jim umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byli schopni je aplikovat v praktických činnostech oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Měření v jednotlivých úkolech inženýrské geologie a geotechniky. Definice monitoringu, jeho úkoly a cíle. Rozdílnost úkolu opakovaných měření a monitoringu. Metody měření, výběr jednotlivých způsobů měření pro daný účel monitorování. Vyhodnocování monitorovacích měření, úpravy monitorovacího systému. Úkoly varovných stavů a jejich stanovení.

Povinná literatura:

GERMAINE, J. T. and A. V. GERMAINE. Geotechnical laboratory measurements for engineers. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2009, xiii, 351 p. ISBN 04-701-5093-9. ROBERTSON, P.K. and K.L. CABAL. Guide to cone penetration testing for geotechnical engineering. 6th edn. Signal Hill, California: Gregg Drilling & Testing, 2014. ROZSYPAL, A. Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Bratislava: Jaga group, 2001, 198 s. ISBN 80-889-0544-3 KOŘÍNEK, R. a J. ALDORF. Geotechnický monitoring. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1994, 90 s. ISBN 80-707-8247-1. MAREŠ, S. et al. Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii: vysokoškolská učebnice pro přírodovědecké fakulty. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1983, 197 s. ISBN 80-889-0544-3. MATYS, M. et al. Poľné skúšky zemín: vysokoškolská učebnice pro přírodovědecké fakulty. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1990, 303 s. Edícia stavebníckej literatúry (Alfa). ISBN 80-050-0647-0. DUNNICLIFF, J. Geotechnical instrumentation for monitoring field performance. New York: Wiley, 1993, xx, 577 p. ISBN 04-710-0546-0. PETROŠ, V., J. KNEJZLÍK a K. MÜLLER. Geomechanický a geofyzikální monitoring. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2000, 42 s. ISBN 80-707-8768-6. ROZSYPAL, A. Měření v inženýrské geologii. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1990, 123 s. ROZSYPAL, A. Kontrolní sledování v silničním stavitelství, Silniční obzor, 1999.

Doporučená literatura:

PETRO, L. Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník. 1. vyd. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008, 465 s. ISBN 978-80-88974-99-4. JAEGER, J. Elasticity, fracture, and flow, with engineering and geological applications. Springer Science & Business Media, 2012, 268 p. ISBN 978-940-1160-247 JIBSON, R. W. Regression models for estimating coseismic landslide displacement. Engineering Geology [online]. 2007, 91(2-4), 209-218. DOI: 10.1016/j.enggeo.2007.01.013. ISSN 00137952. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0013795207000300 MARSCHALKO, M., J. MÜLLEROVÁ a D. IDES. Svahové deformace - výukové multimediální texty. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava: Fond rozvoje vysokých škol, 2002. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/svadef/ NEŠVARA, P. a Z. SEKYRA. Studie - Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů. SG Geotechnika a.s., Praha, 1999. NEŠVARA, J. a P. BLÁHA: Některé problémy monitorování sesuvů. Edice Geoda, GEOtest Brno a.s. a NIS ČR – středisko Geofond, Brno, Praha, 1991, 140 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavkem na studenta je jeho aktivní znalost angličtiny, ve smyslu schopnosti studia specializované odborné literatury, která je základem absolvování předmětu. Získané informace musí umět využít pro zpracování témat zadané garantem předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Měření v jednotlivých úkolech inženýrské geologie a geotechniky. 2. Definice monitoringu, jeho úkoly a cíle. 3. Rozdílnost úkolu opakovaných měření a monitoringu. 4. Metody měření, výběr jednotlivých způsobů měření pro daný účel monitorování. 5. Vyhodnocování monitorovacích měření, úpravy monitorovacího systému. 6. Úkoly varovných stavů a jejich stanovení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku