541-0903/02 – Důlní geologie a výpočet zásob (DGVZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
STA22 doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byl schopen je aplikovat v praktických činnostech. Absolvent rovněž získá schopnost částečně analyzovat, kategorizovat a klasifikovat hlavní požadavky vyplývající z oblasti důlní geologie ložisek nerostných surovin a výpočtů zásob pro geologickou práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Lidská společnost, nerostné suroviny a ložiska nerostných surovin. Ložisko jako objekt geologického průzkumu, otvírky a těžby. Průzkum ložisek nerostných surovin, etapizace, metodika a technické zabezpečení průzkumu. Geologická dokumentace ložisek nerostných surovin. Vzorkování ložisek nerostných surovin v procesu jejich průzkumu, otvírky těžby. Zásoby ložisek nerostných surovin a jejich klasifikace. Základní ložiskové parametry a problémy jejich určování pro potřeby výpočtu zásob. Metody výpočtu zásob ložisek nerostných surovin. Geologické a ekonomické modely ložisek – geologické a vytěžitelné zásoby. Evidence, bilance a hospodaření se zásobami ložisek. Horní zákon a návazné předpisy ve vztahu k důlní geologii.

Povinná literatura:

Sivek, M.: Zásoby ložisek nerostů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2006. 174 s. + CD-ROM.

Doporučená literatura:

Nieć M.: Geologia kopalniana. Warszawa, Wydawnictwa geologiczne, 1982, 488 s. Zákon č. 44/88 Sb o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů, Česká republika.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Lidská společnost a ložiska nerostných surovin. 2 Ložisko jako objekt geologického průzkumu, a těžby. 3 Informace o ložiscích a otázky jejich zpracovávání a vyhodnocování. 4 Průzkum ložisek nerostných surovin, jeho projektování a řízení v různých etapách osvojení ložiska. 5 Geologicko-technická dokumentace ložisek nerostů. 6 Vzorkování zásob ložisek nerostných surovin. 7 Základy teorie zásob ložisek nerostných surovin. 8 Zásady klasifikace zásob ložisek nerostů 9 Druhy a kategorie zásob, zásoby podle přípustnosti k dobývání. 10 Otázky stanovování podmínek využitelnosti zásob a jejich význam pro odvozování zásob, jejich evidenci a bilanci. 11 Význam a vztahy geologických modelů ložisek. 12 Hospodaření se zásobami ložisek nerostných surovin v procesu průzkumu ložisek, jejich otvírky, těžby a likvidace. 13 Koncepce horního práva a jeho význam pro vedení průzkumu a těžby ložisek nerostných surovin. 14 Význam důlní geologie a výpočtů zásob v procesu průzkumu a těžby ložisek nerostů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní