541-0910/02 – Hydrodynamické zkoušky (HZk)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRM10 doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Způsoby zjišťování hydraulických parametrů zvodněného kolekgoru, čerpací, stoupací a nálevové zkoušky. Expresní metody hydrodyhamických zkoušek. Neustálené a ustálené filtrační toky, okrajové podmínky a jejich interpretace. Metody získávání hydraulických parametrů numerickým modelováním. Získávání hydraulických parametrů pro modelování v podmínkách 3D. Zásady optimálního vedení hydrodynamických zkoušek a metody jejich vyhodnocování.

Povinná literatura:

Jetel J. (1982): Určování hydraulických parametrů hornin hydro dynamickými zkouškami na vrtech. Knihovna ÚÚG, svazek č.58, Praha. Homola V., Grmela A. (1984, 1990): Cvičení z hydrogeologie I. Učební texty VŠB Ostrava. Bujok P., Grmela A. (1992): Hydrodynamické zkoušky a výzkum sond. Skriptum VŠB Mucha I., Šestakov V. M. (1987): Hydraulika pozemných vód. ALFA, Bratislava

Doporučená literatura:

Sasvári T.: Podzemná hydraulika a fyzika vrstvy. Skriptum VŠT Košice, ES Košice, 1986. Melioris L., Mucha I., Pospíšil, P. (1986/1988): Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava/SNTL.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace, protokoly ze cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Způsoby zjišťování hydraulických parametrů zvodněného kolekgoru, čerpací, stoupací a nálevové zkoušky. Expresní metody hydrodyhamických zkoušek. Neustálené a ustálené filtrační toky, okrajové podmínky a jejich interpretace. Metody získávání hydraulických parametrů numerickým modelováním. Získávání hydraulických parametrů pro modelování v podmínkách 3D. Zásady optimálního vedení hydrodynamických zkoušek a metody jejich vyhodnocování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku