541-0912/02 – Ložiska ropy a zemního plynu (LRZP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a perspektivami vyhledávání a těžby ložisek uhlovodíků ve vazbě na jednotlivé teorie vzniku uhlovodíků a zákonitosti utváření ložisek. Studenti si musí osvojit poznatky o hlavních roponosných provinciích ve světě i oblastech s výskyty uhlovodíků v ČR. Dále pak na základě syntézy a kritického zhodnocení vstupních údajů, zejména z goefyzikálního a vrtného průzkumu hledat optimální postupy řešení zadaných úkolů. Získané zkušenosti pak aplikovat i v další profesní činnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Teorie vzniku ložisek ropy a zemního plynu. Základní typy ložiskových pastí, jejich geologický obraz, prvky a režim. Metodiky průzkumu těžby ložisek přírodních uhlovodíků. Problematika a význam zřizování podzemních zásobníků zemního plynu.Geologie ložisek přírodních uhlovodíků České republiky. Geologie světových ložisek přírodních uhlovodíků.Geologické, vytěžitelné a prognózní zásoby přírodních uhlovodíků.

Povinná literatura:

Dopita, M., Havlena, V., Pešek, J.: Ložiska fosilních paliv. 1985, Praha, SNTL, Ďurica, D., Müller, P., Krčál, T. a kol.: Plyn sorbovaný v uhelných slojích hornoslezské pánve, 2006, ČGS Praha, Bujok, P.: Oil and Gas Reservoir Engineering, 2005, skripta VŠB-TU Ostrava, Green Don W. Green, Willhite, G. Paul: Enhanced oil recovery, 2003, Society of Petroleum Engineers Richardson, Texas

Doporučená literatura:

Chillingar, G.,V., Burykovski, L., A., Eremenko, N., A., Gorfunkel, M., V.:Geology and Geochemistry of Oil and Gas, 2005, Developments in Petroleum Science S2, Elsevier, Hynie, N., J.: Petroleum Geology, Exploration, Drilling and Production, 2001, Penwell Nontechnical Series

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

studium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teorie vzniku ložisek ropy a zemního plynu. Základní typy ložiskových pastí, jejich geologický obraz, prvky a režim. Metodiky průzkumu těžby ložisek přírodních uhlovodíků. Problematika a význam zřizování podzemních zásobníků zemního plynu.Geologie ložisek přírodních uhlovodíků České republiky. Geologie světových ložisek přírodních uhlovodíků.Geologické, vytěžitelné a prognózní zásoby přírodních uhlovodíků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku