541-0915/01 – Hydrologie (HDL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity0
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 35+0
distanční Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti předmětů hydrologie magisterského studia zejména v aplikační a hydroinformatické oblasti. Doktorand by se tak měl seznámit s nejmodernějšími aplikacemi GIS a numerických modelů a metod hydrologické prognózy. Rovněž je kladen důraz na vztah hydrologie k ostatním fyzickogeografickým vědám - zejména meteorologii a klimatologii, hydrogeologii a pedologii. Stejně tak je uvažována interakce mezi biotou, krajinným pokryvem a odtokovými poměry, což je problematika, na kterou se zaměřuje zejména lesnická hydrologie. Numerické modely a jejich úloha jsou další hlavní oblastí, na kterou se předmět zaměřuje. Výstavba, provoz a specifika hydrologických modelů - srážkoodtokových, hydrodynamických a erozních - jsou diskutovány z hlediska hydrologického výzkumu i operativního provozu. Rovněž je teoreticky i prakticky demonstrováno napojení GIT a hydrologických modelů. Po absolvování kurzu by měl student zvládat teoretický rámec i aplikační nástroje hydrologického výzkumu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

HRÁDEK, F., KUŘÍK, F. (2002): Hydrologie. Skriptum ČZU, Praha, 280 s. KOPÁČEK, J., BEDNÁŘ, J. (2005): Jak vzniká počasí. Skriptum UK, Praha, 226 s. JANDORA, J., STARA, V., STARÝ, M. (2002): Hydraulika a hydrologie. Skriptum FAST VUT, Brno, 186 s. NACHÁZEL, K., STARÝ, M., ZEZULÁK, J. (2004): Využití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství. Academia Praha, 318 s. STARÝ, M. (2005): Hydrologie. Skripta VUT Brno. CERM. 213 s.

Doporučená literatura:

VÁLEK, Z. (1977): Lesní dřeviny jako vodohospodářský a protierozní činitel. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1977. 203 s. KALVOVÁ, J., MOLDAN B. (1996): Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Skriptum UK, Praha, 161 s. KANTOR, J et al. (2003): Lesy a povodně. Praha, MŽP. 48 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

.....................................................................

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku