541-0917/02 – Geochemie životního prostředí (GŽP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aplikace informací a zákonitostí z oblasti geochemie na životní prostředí a technogenní minerální fáze, a to jak z hlediska jejich dalšího využití, tak z hlediska minimalizace výskytu znečišťujících látek. Základem pro posuzování antropogenní kontaminace je zvládnutí problematiky určování geogenního pozadí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět navazuje na základní informace získané během magisterského studia z oblasti geochemie. Látkové a energetické toky v systému: litosféra, hydrosféra, atmosféra, biosféra. Biogenní a antropogenní složky prostředí. Přírodní cykly dusíku, síry, uhlíku a jejich ovlivnění lidskou činností. Kritické zátěže pro acidifikaci, kritické zátěže rizikových prvků. Akumulace a deficit chemických prvků, vliv na zdraví lidské populace. Polétavý prach – fázová analýza, geochemie částic, environmentální a ekotoxikologická rizika. Geochemie krajiny, městských a průmyslových oblastí. Geochemie technogenních minerálních fází (kaly z ČOV, vedlejší energetické produkty, odpady z metalurgické činnosti apod.). Geochemie městských půd („urban soils“). Persistentní organické polutanty (POPs) a rizikové prvky – chování v prostředí – základní geochemické faktory. Hydrogeochemie. Vody ovlivněné hornickou činností. Radioaktivita. Moderní instrumentální metody a metody fázové analýzy.

Povinná literatura:

RACLAVSKÝ K., H. RACLAVSKÁ, V. HOMOLA : Geochemie. 2005, Multimediální učební texty. VŠB – TU Ostrava. MARSHALL P., R. WFAIRBRIDGE: Encyclopedia of Geochemistry. 1999, Kluwer Academic Publishers. ISBN: 0-412-75500-9, 1-798 SARKAR D., R. DATTA, R. HANNIGAN: Concepts and Applications in Environmental Geochemistry. 2007, Elsevier, ISBN-13: 978-0-08-046522-7 SIEGEL F.R.: Environmental Geochemistry of Potentially Toxic Metals. 2002, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH, ISBN-10: 3540420304, 1- 200. WHITE W.M.: Geochemistry. 2013, Wiley-Blackwell, ISBN 978-0470656686, 1-688

Doporučená literatura:

APPELO C.A.J., D. POSTMA: Geochemistry, Groundwater and Pollution. 2005, A.A.Balkema, 2Rev.edition, ISBN-10: 0415364280, 1-649. DUBOIS A.N.: Soil Contamination. 2008, Nova Science Publishers. ISBN-10:160456440, 1-245. REEMTSMA T., M. JEKEL: Organic Pollutants in the Water Cycle. 2006, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, ISBN 3-527-31297-8, 1-347

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování tématu rešerše, osobní konzultace, doplnění informací a přijetí práce + volba jedné odborné otázky podle osnovy předmětu

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí být schopen studia odborné anglické literatury, která je v rámci toho předmětu hlavních zdrojem informací. Získané informace musí umět využít pro zpracování rešerše na téma zadané garantem předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Látkové a energetické toky v systému: litosféra, hydrosféra, atmosféra, biosféra. 2. Historické aspekty, antropogenní vlivy, globální změny. 3. Kritické zátěže. 4. Přírodní cykly dusíku, síry, uhlíku a jejich ovlivnění lidskou činností. 5. Akumulace a deficit chemických prvků, vliv na zdraví lidské populace. 6. Geochemie krajiny, městských a průmyslových oblastí. 7. Index nabohacení prvků - způsoby výpočtu, možnost využití pro přírodní i antropogenní materiály (pyrolyznbí uhlík a vedlejší energetické produkty). 8. Posuzování odpadů z báňské činnosti podle produkce AMD.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku