541-0918/01 – Environmentální modelování (EM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu by měl získat rozšiřující teoretické i praktické znalosti v problematice matematického modelování ve vybraných přírodovědných disciplínách. A to zejména v meteorologii, klimatologii, hydrologii, oceánografii, pedologii a erozi půdy, transportu sedimentů a rozpuštěných látek. Dále pak v ekologii jedinců, populací, společenstev a ekosystémů. Teoretické aspekty jsou aplikovány v rámci tvorby vlastních modelů a simulacích zájmových geosystémů či jiných entit ve vybraných programových prostředcích matematického modelování (DHI MIKE, USACE/HEC, SIMILE, ECO Lab, SWAT) a GIS (ArcGIS, GRASS, SAGA, IDRISI). Absolvent předmětu by tak měl absorbovat teoretické zázemí i praktické dovednosti nad úrovní běžných předmětů tohoto typu v rámci magisterského studia přírodovědného či technického směru. Důraz je kladen na osvojení si principů analýzy problému a syntézy poznatků tak, aby geosystémy byly chápány ve své komplexitě a programové prostředky environmentálního modelování a GIS jako nástroje poznání této komplexity.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Povinná literatura:

JANDORA, J., STARA, V., STARÝ, M. (2002): Hydraulika a hydrologie. Skriptum. Brno, CERM. 186 s. ISBN 80-214-2204-1 JANEČEK et al. (1999): Ochrana zemědělské půdy před erozí. Praha, nakladatelství ISV, 202 s., ISBN: 80-85866-86-2 STARÝ, M. (2005): Hydrologie. Skripta VUT Brno. CERM. 213 s. ŠTĚRBA, O. et al. (2008): Říční krajina a její ekosystémy. Olomouc, PřF UP. 391 s. ISBN: 978-80-244-2203-9 TKADLEC, E. (2008): Populační ekologie. Struktura, růst a dynamika populací. Olomouc, skripta PřF UPOL. 400 s., ISBN: 978-80-244-2149-0 UNUCKA, J. (2010): Možnosti propojení GIS a environmentálních modelů pro potřeby krizového řízení a ochrany přírody. Habilitační práce. Ostrava, VŠB-TUO. 264 s. VÁŠKA, J.et al. (2000): Hydromeliorace. Praha, ČKAIT. 220 s.

Doporučená literatura:

BEGON, M., HARPER, J.L., TOWNSEND, C.R. (1997): Ekologie. Jedinci, populace, společenstva. Olomouc, PřF UP. 949 s. ISBN: 80-7067-695-7 JAROŠÍK, V. (2005): Růst a regulace populací. Praha, Academia. 170 s. ISBN: 80-200-1330-X KANTOR, J et al. (2003): Lesy a povodně. Praha, MŽP. 48 s., ISBN: 80-7212-255-X LEOPOLD, A. (1999): Obrázky z chatrče a rozmanité poznámky. Sand County Almanac. Tulčík, Vydavateľstvo Abies. 264 s. ISBN: 80-88699-13-4 NACHÁZEL, K., STARÝ, M., ZEZULÁK, J. et al (2004): Využití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství. Praha, Academia. 318 s. ZEZULÁK, J., NACHÁZEL, K. (1998): Operativní hydrologie a řízení vodohospodářských soustav. Úloha hydroinformatiky. Sborník z konference. Praha, ČZU. ISBN: 80-213-0385-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Absolvent předmětu by měl získat rozšiřující teoretické i praktické znalosti v problematice matematického modelování ve vybraných přírodovědných disciplínách. A to zejména v meteorologii, klimatologii, hydrologii, oceánografii, pedologii a erozi půdy, transportu sedimentů a rozpuštěných látek. Dále pak v ekologii jedinců, populací, společenstev a ekosystémů. Teoretické aspekty jsou aplikovány v rámci tvorby vlastních modelů a simulacích zájmových geosystémů či jiných entit ve vybraných programových prostředcích matematického modelování (DHI MIKE, USACE/HEC, SIMILE, ECO Lab, SWAT) a GIS (ArcGIS, GRASS, SAGA, IDRISI). Absolvent předmětu by tak měl absorbovat teoretické zázemí i praktické dovednosti nad úrovní běžných předmětů tohoto typu v rámci magisterského studia přírodovědného či technického směru. Důraz je kladen na osvojení si principů analýzy problému a syntézy poznatků tak, aby geosystémy byly chápány ve své komplexitě a programové prostředky environmentálního modelování a GIS jako nástroje poznání této komplexity.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.