541-0921/01 – Biogeochemie (BGCH)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC34 prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání znalostí z biogeochemie se zaměřením na aplikace v oblasti ochrany životního prostředí, geochemie fosilních paliv, pedologie, zemědělství a biogeochemické prospekce. Získané znalosti umožňují volbu vhodné metody vzorkování, vyhodnocování a interpretaci výsledků v environmentální geochemii.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Pozornost je zaměřena na specificky biogeochemické procesy a faktory biogeochemické migrace, souvislosti biogeochemie a environmentální geochemie, geochemie paliv, význam biogeochemických dat pro environmentální rizika a lidské zdraví, biogeochemické procesy v půdách a aplikace v zemědělství.

Povinná literatura:

BOUŠKA, V.; JAKEŠ, P.; PAČES, T.; POKORNÝ, J. (Ed.) Geochemie. Praha: Academia, 1980. 556 s. MRŇA, F. Užitá geochemie. Praha: Academia, 1991. 420 s. MRŇA, F.; PÁCAL, Z.; RACLAVSKÝ, K. Užitá geochemie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1984. 246 s.

Doporučená literatura:

doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury, znalost anglického jazyka na úrovni, která umožňuje zvládnutí rešerše z anglické literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Biosféra. 2. Biogenní prvky. 3. Biogeochemické aureoly rozptylu a anomálie. 4. Působení vnějších faktorů geochemické migrace v biosféře. 5. Biogeochemické bariéry. 6. Přírodní organické látky v půdách a sedimentech. 7. Geochemie uhlí, ropy a zemního plynu. 8. Analytické metody organické geochemie. 9. Biogeochemické cykly hlavních, minoritních a stopových prvků. 10. Stopové prvky významné z hlediska zdraví rostlin, živočichů a člověka. 11. Biogeochemické procesy v půdách, vztahy mezi půdou a rostlinami. 12. Biogeochemická prospekce. 13. Dopady antropické činnosti na vegetaci a faunu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku